Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna
W lipcu br. odbędą się w Gryfinie młodzieżowe polsko-niemiecko-francuskie warsztaty artystyczne pod nazwą „Kulturalny Trójkąt". Będzie to finał trójstronnego międzynarodowego projektu, który zainicjowany został w ubiegłym roku w Niemczech na zamku Schloss Trebnitz. Drugie spotkanie młodzieży odbyło się w Igny Pod Paryżem, teraz czas na Gryfino.


Spotkanie przygotowawcze w Gryfinie.

W dniach 9-11 marca 2015 r. w Gryfińskim Domu Kultury odbyło się spotkanie przygotowawcze kadry kierowniczej z Francji, Niemiec i Polski – koordynatorów projektu trzeciej części Międzynarodowych Spotkań Artystycznych „Kulturalny Trójkąt". Centre Français de Berlin reprezentowała Ulrike Romberg i Zoé Gautin, z Francji przyjechali Morgan Briand (MJC Igny) i Emeric Schmidt (MJC Morangis). Stronę polską reprezentował Janusz Janiszewski z Gryfińskiego Domu Kultury.


Spacer po Gryfinie

Goście odwiedzili miejsca, w których będą odbywać się zajęcia oraz spotkali się m.in. z dyrektorką Gryfińskiego Domu Kultury Marią Zalewską i jej zastępcą Krzysztofem Rudnickim, a także z władzami miasta – zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pawłem Nikitińskim oraz sekretarzem Gminy Ewą Sznajder. Wszyscy zapewnili uczestników spotkania, że będą w miarę swych możliwości wspierać finansowo i logistycznie realizację projektu.


Spotkanie z Pawłem Nikitińskim - zastępcą burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

Wieczorem odbyło się także spotkanie w młodzieżą z Teatru Uhuru, który - jako reprezentant GDK - wystąpi w tegorocznym projekcie w roli gospodarza.
Wizyta gości z zagranicy miała głównie na celu wybór miejsca do realizacji projektu oraz przygotowanie planu wymiany i programu spotkania młodzieży w Polsce.
Ostatecznie uczestnicy spotkania przygotowawczego zdecydowali, że projekt może być z powodzeniem realizowany w Gryfinie.
W związku z tym strona polska składa wniosek o sfinansowanie spotkania młodzieży do Polsko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży oraz szuka ewentualnych sponsorów w celu wsparcia finansowego projektu.
Młodzież z Francji, Niemiec i Polski przez cały tydzień będzie pracować w trzech grupach twórczych: muzycznej, tanecznej i teatralnej.
Finałowa prezentacja w formie powarsztatowych pokazów artystycznych odbędzie się 11 lipca na gryfińskim nabrzeżu.Tekst: Janusz Janiszewski - Instruktor ds. teatru w GDK
Foto: archiwum Teatru Uhuru

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony