Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Trzcińska Orkiestra Dęta zawitała do Gimnazjum w Góralicach, dając występ swoich umiejętności i tym samym rozpoczynając  Nowy Rok Kulturalny 2015/2016. W tym samym czasie na scenie Trzcińskiego Centrum Kultury odbywał się spektakl  Studia Małych Form Teatralnych z Krakowskiej grupy „Art-Re” pod tytułem: „Kozucha Kłamczucha” – grupa zajmująca się tworzeniem i wystawianiem przedstawień , programów ekologicznych i edukacyjnych dla dzieci.

Aktorzy zapraszają dzieci do tworzenia przedstawienia tworząc interakcje, jest to dodatkowa forma rozwoju intelektualnego dla dziecka.
Podczas koncertu inauguracyjnego miedzy skromnym poczęstunkiem Ryszard Til z Chorzowa inicjator stworzonej w centrum galerii, przedstawił po raz kolejny publiczności fragmenty swej prozy, wierszy, fraszek, a także obrazy.
Zwieńczeniem  tegorocznej Inauguracji był występ Poznańskiego Kwintetu Akordeonowego, jednego z niewielu tego typu zespołów istniejących na świecie. Powstał przeszło 40-lat temu z inicjatywy Profesora Henryka Krzemińskiego, wykładowcy klasy akordeonu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.Początkowo wraz z profesorem Kwintet współtworzyli jego studenci, a następnie absolwenci klasy akordeonu poznańskiej uczelni. Dziś Poznański Kwintet Akordeonowy występuje w składzie:  

Jerzy Siemak

Jarosław Buczkowski

Waldemar Marek Książczyk

Karol Jankowski

Roman RydzPodczas wieczornicy inaugurującej nowego roku kulturalnego można było zobaczyć galerie obrazów malarzy z całej polski, przygotowanej specjalnie na tą okazje, nadmienię ze tak dużej różnorodnej i goszczącej wybitnych artystów wystawy jeszcze w Trzcińsku nie mieliśmy, tym bardziej warta była uwagi.Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy organizacji tego wieczoru, jak również widowni, dla której ten wieczór zorganizowaliśmy - Trzcińskie Centrum Kultury.

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony