W minioną niedzielę odbyła się 8. edycja projektu „Cieni zapomnianych kultur” w dawnym opactwie cystersów w Kołbaczu. W tym roku tematem przewodnim były artystyczne wizje i doświadczenia zakorzenione w świecie dzieciństwa. W przestrzeń gry i zabawy ze światłem, eksperymentowania z jego ulotną i nieprzewidywalną naturą zabrał Tadeusz Wierzbicki, twórca nowych technik teatru wizualnego.

Po wejściu do spichlerza, w jego naturalnym półmroku, mieliśmy okazję zobaczyć „Maski świetlne” – instalację ułożoną w kręgu wokół drewnianych słupów. Formowane pod wpływem temperatury krzywizny luster dawały w odbitym świetle intrygujący efekt twarzy z mimiką o różnych emocjach. Niedawno jedna z masek świetlnych autora trafiła do muzeum w Stuttgarcie, na światową ekspozycję teatru cienia. W kołbackim spichlerzu uczestnicy imprezy mieli jeszcze okazję zobaczyć wyjątkowy teatr światła, który jest autorską koncepcją Tadeusza Wierzbickiego. Światło stało się  aktorem za pomocą zanimowanej, odbitej w  świetle lustra litery „i” i , która była bohaterem kilkunastu zaskakujących miniatur. Po spektaklu publiczność spotkała się autorem – była możliwość zadania pytań, rozmowy i zobaczenia z bliska tajemniczego warsztatu pracy artysty. 

W drugiej części wieczoru, w sakralnej przestrzeni kościoła pocysterskiego, odbył się koncert projektu muzycznego Oli Bilińskiej BERJOZKELE, z gościnnym udziałem znakomitego saksofonisty
i kompozytora, Mikołaja Trzaski. Zabrzmiały utwory, które swoim nastrojem i tematyką związane są z nocą, ciszą, snem. Artyści w nowoczesny sposób zmierzyli się z tradycją kołysanek i pieśni wieczornych jidysz, które funkcjonowały jeszcze w przedwojennej Polsce. Mimo jesiennego chłodu, koncert został gorąco przyjęty przez publiczność.

Projekt „Cienie zapomnianych kultur” realizowany był po raz kolejny przez Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki dzięki wsparciu Powiatu Gryfińskiego, lokalnych sponsorów – przyjaciół pocysterskiego Kołbacza oraz Fundacji BZ WBK.

Szczegóły:
www.spichlerz-sztuki.pl

 fotografie: Robert Górski
tekst: Stowarzyszenie Spichlerz Sztuki

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

raport
Raport

Pobierz raport w formacie PDF

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony