Zespół Szkół w Kołbaczu, we współpracy ze stowarzyszeniem Spichlerz Sztuki i Parafią w Kołbaczu, zaprasza na wernisaż wystawy "Uczcie się polskiego. Solidarność, NRD, Stasi", która odbędzie się 24 maja w Galerii Cysterskiej, w Kołbaczu o godz. 16.00  

Wystawa, która przyjechała z Berlina, przygotowana została przez pełnomocnika federalnego ds. akt Stasi (BStU) - odpowiednik polskiego IPN-u. „Lernt Polnisch!" - takie hasło na początku lat 80. pojawiało się na murach budynków w NRD. Było ono wyrazem podziwu dla polskiej Solidarności i symbolem nadziei na lepszą przyszłość. „Wolność dla Polski”, „Wypuścić Wałęsę”, „Polska się pali – w Berlinie zaspali”, „Zróbcie tak, jak Polacy” – tak wyrażali swoje poparcie obywatele wschodnich Niemiec.  Stasi bacznie śledziła wydarzenia w Polsce, obawiając się, że iskra wywoła pożar, zagrażając NRD.

Wystawa prezentuje zdjęcia z archiwów Stasi, ukazujące przykłady graffiti i ulotek z propolskimi  hasłami, które pojawiały się w NRD na przełomie 1980 i 1981 r.  

Zdjęciom towarzyszą fragmenty raportów Stasi, dokumentujące nastawienie obywateli Niemiec komunistycznych względem  „Solidarności": szacunek, podziw, a nawet zazdrość. W szerszy kontekst tych wydarzeń wprowadzi prezentacja Pawła Miedzińskiego ze szczecińskiego oddziału IPN.

Wydarzenia w Polsce były dla wielu krajów bloku wschodniego sygnałem do walki, ale musiało minąć jeszcze kilka lat, zanim możliwe się stały masowe protesty w policyjnym kraju, jakim była NRD. Dziś możemy przejrzeć się w oczach innych, by lepiej zrozumieć i docenić sukces na polskiej drodze do wolności.

Wystawa opracowana została w języku polskim i niemieckim. Czynna będzie od 24 maja do 2 czerwca.

Informacje dla grup zorganizowanych pod nr 91 3224-221 oraz 601 669 543.

 


Źródło: Stowarzyszenie "Spichlerz Sztuki"

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony