Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Powodów do zabawy 21 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Goszkowie (gm. Mieszkowice) było kilka. Bezpośrednią okazją były obchody Dnia Babci i Dziadka. Impreza zorganizowana została we współpracy sołtysa, rady sołeckiej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Dzieci z Goszkowa przygotowały krótki program artystyczny, który był formą wyrazu miłości i szacunku dla dziadków i babć. Uczestnicy i pracownicy Warsztatów na zabawę przybyli przebrani we wcześniej wykonane stroje, co wzbogaciło karnawałowy klimat zabawy.

Najważniejszą, a zarazem długo oczekiwaną osobą był Mikołaj, który przybył, aby obdarować wszystkich prezentami. Na imprezę przybyli goście z zewnątrz m.in.: burmistrz Mieszkowic - Andrzej Salwa, przewodniczący Rady Miejskiej - Krzysztof Karolak, państwo Elwira i Fortunat Profe-Mackiewicz, prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk”  - Natalia Kloc oraz Łukasz Leończyk - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Oprawę muzyczną przygotował zespół muzyczny Carmen z Andrzejem Mikołajczykiem na czele. Uczestnicy WTZ wyrazili zadowolenie, że mogli po raz pierwszy, razem z mieszkańcami Goszkowa zapoznać się i wspólnie bawić.
 

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony