Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

W dniach 3-5 października 2012 r. na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej odbędzie się spotkanie ekumeniczne duchownych z Danii i Polski. Wizyta duńskiej delegacji kościelnej ma na celu uczczenie miejsca śmierci duńskiego króla Haralda Sinozębego, który zmarł w Wolinie (1 listopada 987 r.). Król ten wprowadził chrześcijaństwo w Danii, podobnie jak u nas Mieszko I i jest pochowany w Roskilde (Dania), które w ubiegłym roku odwiedził Arcybiskup Andrzej Dzięga. Rewizyta jest związana z 1025. rocznicą śmierci króla duńskiego.

Dnia 4 października duchowni będą gościli w Gryfinie. Spotkanie odbędzie się w kościele pw. Narodzenia NMP.

Po krótkiej modlitwie przed tablicą pamiątkową hetmana Stefana Czarnieckiego nastąpi powitanie gości przez proboszcza parafii ks. kan. Stanisława Helaka. Po powitaniu gości odbędzie się krótki koncert organowy, który będzie inicjował nowy projekt pod nazwą GRYFIŃSKIE KONCERTY ORGANOWE. Artystą, który zapoczątkuje nasze koncerty organowe będzie TOMASZ WITKOWSKI, absolwent Salezjańskiej Szkoły Organowej w Szczecinie w klasie Anny Kirschke Valcarcel, obecnie student Akademii Sztuki w Szczecinie (Wydziału Edukacji Muzycznej, specjalność muzyka kościelna, klasa Bogdana Narlocha). Pan Tomasz jest od czterech lat organistą kościołów regionu Angermunde/Gartz/Penkun. Uczestniczył w kursach w kraju i za granicą prowadzonych przez Andrzeja Chorosińskiego, Tomasza Adama Nowaka, Petera van Dijka, Marka Toporowskiego, Krzysztofa Urbaniaka, Martina Rosta.

Często koncertuje w duecie ze skrzypaczką Dorotą Piotrowicz-Witkowską. Gra na instrumentach klawiszowych od 5. roku życia.
W Gryfinie usłyszymy w jego wykonaniu m.in. utwory:
D. Buxtehude - Praeludium i Fuga D dur
Jan Pieterszoon Sweelinck - Echo Fantasia C dur
Marian Sawa - Fresk Gregoriański
James Alfred Lefebure Wely - Marche Militaire F dur

Wszystkich miłośników dobrej muzyki organowej zapraszamy 04 października b.r. (czwartek) do kościoła pw. Narodzenia NMP w Gryfinie na godz. 9.45 na INAUGURACYJNY KONCERT ORGANOWY. 

 

 Źródło: Biblioteka Publiczna w Gryfinie

 

                                                          

                                                                               

 

 

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony