Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

1 października, podczas sesji Rady Powiatu najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński otrzymali stypendia za wybitne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2012/2013. Aby otrzymać wyróżnienie trzeba było wykazać się średnią ocen minimum 5,0 oraz bardzo dobrym zachowaniem. Stypendia przyznane zostały jednorazowo w formie finansowej jako wyraz uznania i docenienia osiągnięć młodych ludzi, są też zachętą do dalszej pracy, a jednocześnie skromnym wsparciem na realizację marzeń, rozwijanie pasji czy zakup potrzebnych rzeczy.

Stypendyści Rady Powiatu:

Marek Lis, uczeń klasy IVTechnikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Reprezentował klasę i szkołę w licznych konkursach. Jest osobą ambitną oraz pewną siebie. Jego motto to: „Wiara gwarancją wygranej”. U innych ceni szczerość, przyjaźń i konsekwencję w działaniu. Interesuje się Informatyką i z nią wiąże swoją przyszłość. Inne zainteresowania to: ekonomia, historia powszechna oraz od niedawna fotografia. Średnia ocen: 5,21


Paulina Poklepa,
uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-informatycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Jest osobą niezwykle ambitną i pracowitą. Lubi czytać książki, rysować i jeździć na rowerze. Zajęła I miejsce w konkursie „Wizja mojej przyszłej rodziny” oraz drużynowo III miejsce w konkursie ortograficznym. W przyszłości planuje studia na kierunku bankowość i finanse. Średnia ocen: 5,36


Kamila Leśniak, uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego o profilu językowo-dziennikarskim w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Pasjonuje się sportem, muzyką i historią. Reprezentowała szkołę w licznych konkursach m.in. w ogólnopolskim konkursie historycznym „Krąg”, historyczno-polonistycznym „Pamięć Nieustająca”, i matematycznym ‘Matematyka innego wymiaru”. Brała także udział w „Dniu Niemieckim” organizowanym przez szkołę, gdzie zajęła II miejsce. W przyszłości zamierza studiować psychologię lub zarządzanie. Średnia ocen: 5,33

Aleksandra Rębacz,
uczennica klasy II Technikum Zawodowego w zawodzie technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. W Gminnym Konkursie Pożarniczym zajęła I miejsce oraz V w drużynowym Konkursie Ortograficznym w Chojnie. Zainteresowania Aleksandry to: czytanie książek, ruch na świeżym powietrzu, sztuka kulinarna oraz podróże. W przyszłości planuje skończyć studia ekonomiczne i zostać biznes woman. Średnia ocen: 5,06Sandra Oszema,
uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu ogólnym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły  poprzez udział we wspólnych wyjazdach, uroczystościach szkolnych oraz imprezach klasowych. Dużym osiągnięciem Sandry jest uzyskanie bardzo dobrych wyników z języka polskiego, gdyż wcześniej uczęszczała do szkoły w Niemczech. Sandra interesuje się muzyką, rysunkiem oraz światem i wszystkim co go dotyczy. W wolnym czasie ćwiczy grę na gitarze i śpiew. Pisze własne teksty do piosenek oraz rysuje portrety. Mimo zdolności humanistycznych interesuje się  także astrofizyką i biologią. Po maturze planuje studiować anglistykę i germanistykę, by w przyszłości zostać tłumaczem przysięgłym. Średnia ocen: 5,00

Kornelia Makowska,
uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu matematyczno-ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2012/2013 brała udział w wielu konkursach. Zajęła I miejsce w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego oraz XI miejsce w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „Być przedsiębiorczym”. Ponadto brała udział w międzynarodowym konkursie matematycznym KANGUR oraz ogólnopolskim konkursie informatycznym BÓBR. Jej pasje to: krajoznawstwo, podróże i języki obce. W przyszłości chciałaby studiować finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu lub we Wrocławiu. Średnia ocen: 5,06

Alicja Krystofiak,
uczennica II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2012/2013 brała udział w licznych konkursach, często odnosząc sukcesy, m.in. zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym, II miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym oraz II miejsce w szkolnym konkursie informatycznym „Bezpieczna sieć”. Alicja interesuje się muzyką i sportem, zwłaszcza kolarstwem przełajowym. Jej ulubionymi przedmiotami szkolnymi są języki obce, chemia i informatyka. Bardzo lubi czytać i zdobywać wiedzę na temat świata. W przyszłości planuje studia na kierunkach informatycznych i lingwistycznych. Średnia ocen: 5,06

Anita Górska,
uczennica IV klasy Technikum Budowlanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. W roku szkolnym 2012/2013 zajęła I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Siatkowej Szkół Ponadgimnazjalnych oraz III miejsce w zawodach regionalnych  w tej samej dyscyplinie. Osiągnęła wysoki wynik w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, zajęła też I miejsce w plastycznym konkursie budowlanym pod hasłem „Najnowocześniejsze konstrukcje na świecie”. Po ukończeniu szkoły średniej planuje studnia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym na wydziale budownictwa. Średnia ocen: 5,05

Aneta Żur,
uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Jest uczestniczką licznych konkursów przedmiotowych, niezwykle ambitna i aktywna społecznie. Brała udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, działa także artystycznie w chojeńskim Centrum Kultury. Jej wielką pasją są nauki ścisłe, muzyka oraz film. W wolnych chwilach poświęca się literaturze. W przyszłości chciałaby studiować geodezję i kartografię. Średnia ocen: 5,00


Marek Milewski,
absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Jest niezwykle ambitny i systematyczny, jego zasób wiedzy znacznie wykracza poza ramy zasadniczej szkoły zawodowej. Pasjonuje go historia, literatura i sport. Obecnie Marek pracuje i kontynuuje naukę w zaocznej szkole średniej w Szczecinie. Średnia ocen: 5,00

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony