W październiku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbyło się podsumowanie projektu pt. " Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy" realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". W ramach podsumowania działań związanych z projektem odbyły się dwie imprezy promujące projekt.

Pierwsza z nich, która miała miejsce 25 października 2013 przebiegała pod hasłem "Dzień Leonardo". W tym dniu beneficjenci projektu uczniowie klas III TB i III TC prezentowali nowe kompetencje nabyte w ramach stażu zawodowego w Niemczech dzieląc się zdobytymi doświadczeniami z kolegami z innych klas technikum żywienia. W ramach spotkania miała miejsce prezentacja multimedialna przygotowana przez uczestników zawierająca wspomnienia z pobytu na stażu. Uczniowie pochwalili się swoją wiedzą na temat kuchni niemieckiej oraz zaprezentowali samodzielnie przygotowane specjalnie na tę okazję specjały tej kuchni.


W środę 30 października 2013 odbyło się natomiast uroczyste wręczenie EUROPASÓW MOBILNOŚCI połączone z prezentacją wspomnień uczestników stażu. W śród zaproszonych gości znaleźli się między innymi  Jerzy Miler - wicestarosta, Małgorzata Limanówka - wicedyrektor ZSP nr 1 w Chojnie, a także dyrekcja ZSP nr 2 w Gryfinie, wychowawcy uczestników stażu oraz nauczyciele zaangażowani w realizację projektu. Na zakończenie spotkania spróbować można było poczęstunku przygotowanego przez uczniów.

 

"Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy" , to projekt, dzięki któremu 20 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbyło 3 tygodniowe praktyki zawodowe w bardzo nowoczesnym Ośrodku Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie nad Odrą , należącego do Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii z siedzibą w Poczdamie . Każdy z 20 uczniów otrzymał Certyfikat potwierdzający udział w praktykach wydany przez instytucje przyjmującą oraz EUPOPASS-MOBIITY, europejski dokument potwierdzający umiejętności zawodowe, zdobyte podczas tych praktyk. W projekcie uczestniczyli uczniowie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.
Źródło: ZSP nr 2 Gryfino

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

raport
Raport

Pobierz raport w formacie PDF

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony