W Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie odbyły się uroczyste obchody Święta Edukacji Narodowej. Przewodnim hasłem uroczystości były słowa: „W podzięce za dar najpiękniejszy – za wiedzę i serce”.

Część artystyczną przygotowały: Jolanta Medyńska, Sandra Parfianowicz i Justyna Chmielewska. Profesjonalną oprawą muzyczną zajęła się Jolanta Romanowska. Rodzice, zaproszeni goście oraz dzieci byli pod warzeniem, gdy obejrzeli inscenizację oraz dwa piękne tańce. Oklaskom i zachwytom nie było końca.       

Wspaniale zaangażowali się nie tylko uczniowie ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum, ale również nauczyciele, którzy wystąpili u boku swych wychowanków. Na scenie wystąpiły nauczycielki: Katarzyna Majewska, Justyna Chmielewska, Sandra Parfianowicz i Agnieszka Mikuła.


Szczególne zdolności aktorskie ujawnił na scenie nauczyciel Marcin Łapiński, który dwukrotnie wcielał się w role nauczycielek.

W naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć starostę Wojciecha Konarskiego, wicestarostę Jerzego Milera oraz sekretarz powiatu Barbarę Rawecką.W czasie uroczystości starosta Wojciech Konarski wręczył nagrody z okazji Święta Edukacji Narodowej: dyrektor Małgorzacie Wakuluk za zaangażowanie w rozwój i wizerunek placówki oraz Agnieszce Walsh za szczególne osiągnięcia w procesie dydaktycznym – wychowawczym.

Dyrektor Małgorzata Wakuluk przyznała nagrody następującym nauczycielom: Katarzynie Majewskiej, Agnieszce Lebiodzie, Elżbiecie Antkowicz, Marcinowi Łapińskiemu i Małgorzacie Świtelskiej.


Z wielką sympatią powitaliśmy w murach naszej szkoły Teresę Narzekalak, byłą dyrektor naszej szkoły. Swoim wystąpieniem zakończyła uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela. Na koniec były kwiaty i prezenty dla nauczycieli, a dla dzieci słodycze. To była piękna uroczystość.

Źródło: ZSS w Nowym Czarnowie

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony