4 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Profilaktycznego. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie trzecich klas gimnazjów oraz pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gryfińskiego.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie uzależnień i współczesnych chorób młodzieży, uświadamianie negatywnych skutków zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania w sytuacjach niosących zagrożenie, promowanie zdrowego trybu życia wśród młodych ludzi. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Do konkursowych zmagań przystąpiły trzy drużyny: Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich z Gryfina, Gimnazjum im. Marka Kotańskiego z Góralic oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Konkursowi przewodziła komisja w składzie: przewodnicząca – Hanna Domagalska (przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie) oraz członkowie – Monika Baczyńska-Padjasek (przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie) i Marianna Bielak (przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie).

Konkurs Profilaktyczny kontynuuje cele organizowanego przez ostatnie dziesięć lat Powiatowego Konkursu o HIV i AIDS, jednakże rozszerzony został o treści poszerzające problem profilaktyki o zasady prawidłowego odżywiania; zapobiegania chorobom zakaźnym i cywilizacyjnym, znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, uzależnienia, rozwijanie umiejętności życiowych oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na odpowiedziach na wylosowane pytania przez każdą trzyosobową drużynę. W rundzie drugiej zespoły dostały do wykonania dwa zadania praktyczne. W zadaniu pierwszym drużyny prezentowały plakat z hasłem promującym zdrowy styl życia. Praca w formacie 70x100 mogła być wykonana dowolną techniką plastyczną. Zadanie było oceniane za sposób wykonania, oryginalność pracy i czytelność przekazu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego człowieka i zapraszając go do dyskusji na temat oddziaływań profilaktycznych, którymi byłby zainteresowany, drużyny przygotowały propozycje działań w ramach inicjatywy profilaktycznej na wylosowany temat, możliwych do przeprowadzenia w klasie, szkole lub środowisku pozaszkolnym. Zadanie drugie było oceniane za jakość prezentacji, prawidłowość merytoryczną przedstawionej problematyki (właściwe i wyczerpujące opracowanie wylosowanego tematu, zastosowanie różnych form pracy, innowacyjność).

W tegorocznym Powiatowym Konkursie Profilaktycznym I miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach. II miejsce przypadło uczniom z Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie, a III miejsce zdobyła reprezentacja Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Podsumowaniem I Powiatowego Konkursu Profilaktycznego było przedstawienie prezentacji multimedialnej „Edukacja zdrowotna w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce" przygotowanej w ramach projektu Health education for life – Edukacja zdrowotna na całe życie, w ramach programu Erasmus+.
W prezentacji zostały pokazane korzyści w zakresie edukacji zdrowotnej wynikające z wprowadzonej w 2008 r. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Omówione zostały również powody, dla których istnieje uzasadniona potrzeba intensyfikacji edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych, zwłaszcza ukierunkowanej na rozwijanie umiejętności życiowych młodzieży.

Podczas konkursu można było również obejrzeć wystawę profesjonalnych plakatów profilaktycznych wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Prace powstały na przełomie ostatnich pięciu lat i prezentują dorobek laureatów wojewódzkiego konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży" organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego i Fundację Razem Bezpieczniej.

Nagrody oraz dyplomy dla uczestników Konkursu Profilaktycznego zostały ufundowane przez Powiat Gryfiński oraz Radę Rodziców przy ZSP w Chojnie.

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony