Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

We wrześniu 2016 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie rozpoczął realizację projektu edukacyjnego „Każdy różny – wszyscy równi” w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.


Na realizację działań projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 11 982,16 zł.

Celem projektu jest promowanie działań antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami. W ramach projektu realizowanego do końca grudnia 2016 r. przewidziano  działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

13 października odbył się spektakl teatralny oraz warsztaty dla młodzieży z prelekcją poruszającą temat tolerancji, akceptacji oraz zagrożeń związanych z dyskryminacją i agresją rówieśniczą.

Ponadto zaplanowano realizację następujących działań:

  • spotkania z ekspertami z organizacji pozarządowych,
  • warsztaty w klasach z trenerem umiejętności prospołecznych z zakresu przeciwdziałania agresji rówieśniczej, powodowanej stereotypami i uprzedzeniami oraz doskonalenia umiejętności zastępowania zachowań agresywnych zachowaniami prospołecznymi,
  • warsztaty dla nauczycieli z trenerem umiejętności prospołecznych z zakresu poznania konkretnych narzędzi i ćwiczeń do pracy z młodzieżą w przeciwdziałaniu przemocy,
  • spotkanie z podopiecznymi  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu,
  • obchody „Tygodnia Tolerancji”, podczas którego odbędzie się Happening Antydyskryminacyjny, projekcja filmów poruszających problem dyskryminacji, spotkanie z osobami - „Żywymi Bibliotekami” oraz inicjatywa wokalna dla uczniów i nauczycieli o tematyce tolerancji i akceptacji.

Zostanie opracowany również zestaw wskazówek dla rodziców w celu wskazania sposobów pomocy w sytuacji doświadczania przez dzieci zachowań agresywnych lub agresywnego zachowania dziecka.

Działania w ramach projektu mają na celu zwiększenie tolerancji i empatii młodych ludzi wobec innych oraz doskonalenie ich umiejętności prospołecznych.

Koordynatorem projektu jest wicedyrektor szkoły ds. wychowawczych mgr Małgorzata Limanówka.

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony