W dniach 14-18 listopada 2016 r.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie obchodził „Tydzień Tolerancji”. W ramach inicjatywy przez cały tydzień odbywała się zintensyfikowana promocja działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałających agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami.


Inicjatywa obchodów Tygodnia Tolerancji odbyła się w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu edukacyjnego pt. „Każdy różny - wszyscy równi”, w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach Bezpieczna+. 

W celu uatrakcyjnienia działań z zakresu polityki antydyskryminacyjnej zostały wykorzystane metody, za pomocą których poprzez wywołane uczucia i emocje wpływano na empatię młodych ludzi w stosunku do osób o niskim statusie ekonomicznym, odmiennym usposobieniu i wyglądzie.


Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z Żywymi Bibliotekami. Spotkali się z młodzieżą z Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Trzcińcu. Odbyły się warsztaty z trenerami umiejętności społecznych Ewą Redmer i Agnieszką Chamier-Gliszczynską.

Nauczyciele zawodu oraz wychowawcy klas Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, uczestniczyli w warsztatach z trenerem umiejętności prospołecznych z zakresu poznania konkretnych narzędzi i ćwiczeń do pracy z młodzieżą w przeciwdziałaniu przemocy, powodowanej uprzedzeniami i dyskryminacją.

Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w inicjatywie muzycznej, prezentując w szkole swoje umiejętności wokalne. Przeprowadzono Happening Antydyskryminacyjny w formie przemarszu przez miasto z transparentami promującymi akcję.

Podczas Tygodnia Tolerancji wychowawcy wszystkich klas przeprowadzali zajęcia z zakresu tolerancji, akceptacji oraz przestrzegania praw człowieka wykorzystując w tym celu m.in. projekcję filmów poruszających problem dyskryminacji,

Główna ideą przedsięwzięcia było uwrażliwienie członków społeczności szkolnej w zakresie rozpoznawania i reagowania na rozmaite formy zachowań dyskryminujących oraz wyposażenie uczniów i nauczycieli w kompetencje związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji przejawiającej się w formie zachowań agresywnych i zaburzonej komunikacji interpersonalnej.info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

raport
Raport

Pobierz raport w formacie PDF

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony