Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

10 lipca br. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Rowie-Trzcińsku  odbyło się posiedzenie Rady Programowej Centrum, organu doradczo – opiniotwórczego mającego na celu wspieranie statutowej działalności CKiW.

W spotkaniu udział wzięli: Wojciech Konarski – starosta gryfiński, Jerzy Miler – wicestarosta gryfiński, Arkadiusz Janowicz – burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz, Ewa De La Torre – sekretarz Gminy Chojna, Józef Szott – zastępca burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój, Beata Wołk-Stachurska – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Myśliborzu, Teresa Klisowska – zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Jarosław Rębiasz – FHU „JAR-MAR” Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich”, Anna Potoka – Fundacja „Rozwój i Praktyka”, Rafał Ociepka – dyrektor CKiW OHP w Rowie-Trzcińsku wraz z kadrą kierowniczą.

Posiedzenie Rady otworzył Jerzy Miler – wicestarosta gryfiński pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Programowej CKiW OHP. Głównym tematem obrad były kwestie związane ze zmianami w systemie oświaty, a w szczególności w szkolnictwie zawodowym - wypełnienie luki po Zasadniczej Szkole Zawodowej dla Dorosłych.   

Na początku posiedzenia Rafał Ociepka – dyrektor CKiW OHP w syntetyczny sposób przybliżył działalność Centrum oraz podsumował dotychczasową współpracę z samorządami gmin i powiatów, na terenie których funkcjonuje Centrum. Przybliżono także ofertę szkolenia zawodowego realizowanego w warsztatach szkoleniowych, co niewątpliwie stwarza duże możliwości do współpracy gospodarczej CKiW OHP z instytucjami działającymi na lokalnym rynku. Zasygnalizowano możliwość organizacji kursów zawodowych dla osób bezrobotnych prowadzonych we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Myśliborzu oraz w Gryfinie.

W dalszej części spotkania przedstawiciele Centrum Kształcenia „Wiedza dla Wszystkich” oraz Fundacji „Rozwój i Praktyka” przedstawili założenia reformy oświaty w kontekście szkolnictwa zawodowego. Do zebranych gości skierowano propozycję stworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz szkolnictwa zawodowego, oferowanego dla młodzieży objętej opieką OHP oraz wspólnego z samorządami lokalnymi aplikowania o środki unijne na jego rozwój oraz unowocześnienie bazy warsztatowej.

Spośród zaproszonych gości głos zabrał między innymi burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz – Arkadiusz Janowicz, który podkreślił zasadność podejmowanych przez CKiW OHP działań na rzecz młodzieży defaworyzowanej, jak również konieczność dalszej współpracy w tej materii. Przedstawicielki obu Powiatowych Urzędów Pracy zwróciły uwagę na fakt niepokojącego wzrostu odsetka bezrobotnych wśród osób do 25 roku życia, co niewątpliwie wskazuje na konieczność utrzymania kształcenia zawodowego na poziomie szkoły zawodowej, gdyż gro młodych ludzi kończy swoją edukację na poziomie gimnazjalnym. Na koniec spotkania podjęto decyzję w sprawie wsparcia działań przy rekrutacji młodzieży na rok szkolny 2012/2013, a w szczególności do pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy CKiW OHP.


                                                                                                                                                   fot. Sebastian Chruściński

                                                                                                                                                   fot. Sebastian Chruściński

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony