Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, 2 października starosta gryfiński Wojciech Konarski spotkał się z burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino Henrykiem Piłatem oraz komendantem Wojewódzkiej Policji w Szczecinie insp. Jarosławem Sawickim w sprawie podjęcia dalszych działań uzgodnionych w Liście Intencyjnym z 20 czerwca 2013 r., dotyczącym budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, która ma znajdować się przy ul. Łużyckiej. Ustalono harmonogram czynności zmierzających do sfinalizowania przekazania terenu w trwały zarząd KPP pod lokalizację nowej komendy.

 

Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Stechnij, jego zastępca mł. insp. Mariusz Bajor, a także zastępca naczelnika wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Krystyna Lamperska, geodeta Henryk Szymczak i zastępca naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska przeprowadzili wizję lokalną nowo wydzielonej nieruchomości przeznaczonej na ww. cel. 
info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony