23 listopada w NZOZ „Przychodnia Rodzinna” przy ul. Tatrzańskiej 13 w Widuchowej odbyła się druga z czterech planowanych w roku bieżącym „Biała sobota”. Akcja finansowana jest w całości z budżetu Powiatu Gryfińskiego, a wykonawcą jest „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o. Mieszkańcy gminy Widuchowa mogli bezpłatnie (w tym osoby nieubezpieczone), skorzystać z porad lekarzy specjalistów z zakresu: okulistyki i neurologii. Ponadto pacjenci mogli skorzystać w ramach przedmiotowej akcji profilaktyczno-zdrowotnej z badań diagnostycznych takich jak: pomiar ciśnienia krwi, pomiar poziomu cukru oraz badanie EKG.

 

Z usług lekarzy oraz badań diagnostycznych skorzystało w sumie 73 mieszkańców gminy Widuchowa.

Kolejne „Białe soboty” odbędą się :

30.11.2013 r. w Baniach, NZOZ „Panaceum”, ul. Myśliborska 2, przyjmować będą lekarze specjaliści z zakresu: chirurgii i ginekologii, wykonać można będzie badanie cytologiczne,

14.12.2013 r. w Chojnie, Przychodnia Kolejowa, ul. Kościuszki 10, przyjmować będzie lekarz specjalista z zakresu ortopedii, oraz rehabilitant – fizjoterapeuta, ponadto wykonać można będzie badania diagnostyczne: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar cukru we krwi, pomiar cholesterolu, badanie EKG.

Na zdjęciu: dr n. med. R. Całusiński (okulista) i pielęgniarka B. Babiak

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony