W dniu 30 listopada br., w NZOZ Banie „Panaceum”, ul. Myśliborska 2, odbyła się trzecia z czterech planowanych w roku bieżącym „Biała sobota”. Akcja finansowana jest w całości z budżetu Powiatu Gryfińskiego, a wykonawcą jest „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Spółka z o.o.

 

Mieszkańcy gminy Banie mogli bezpłatnie (w tym osoby nieubezpieczone), skorzystać
z porad lekarzy specjalistów z zakresu: chirurgii oraz ginekologii.

Dodatkowo kobiety mogły wykonać cytologię, czyli badanie przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy.

Z usług lekarzy oraz badań diagnostycznych skorzystało w sumie 40 mieszkańców gminy Banie.

Kolejna „Biała sobota” odbędzie się:

  • 14.12.2013 r. w Chojnie, Przychodnia Kolejowa, ul. Kościuszki 10, przyjmować będzie lekarz specjalista z zakresu ortopedii, oraz rehabilitant – fizjoterapeuta, ponadto wykonać można będzie badania diagnostyczne: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar cukru we krwi, pomiar cholesterolu, badanie EKG.
info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony