4 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, odbyła się polsko-niemiecka konferencja pn. "Międzyodrze - nieodkryty potencjał i szansa rozwoju turystyki po obu stronach Odry". Konferencja była ostatnim punktem projektu pn. „Polsko-niemiecka wymiana doświadczeń w administracji publicznej”. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Trangraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

 Konferencję poprowadził Julian Dalidowicz – nauczyciel ZSP nr 2 w Gryfinie, a oficjalnego otwarcia dokonał Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski.

 
Dietmar Schulze - Starosta Powiatu Uckermark


Andrzej Salwa - Burmistrz Mieszkowic

Wśród przybyłych gości z Polski i Niemiec byli m.in. Dietmar Schulze – Starosta Powiatu Uckermark, Andrzej Salwa – Burmistrz Mieszkowic, Paweł Bartnik - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, uczestnicy warsztatów oraz zaproszeni prelegenci, którzy przedstawili następujące prezentacje:


Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych na terenie powiatu gryfińskiego – Maciej Humiczewski - Kierownik zespołów ds. inwestycyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.


Prezentacja przedsięwzięć turystycznych i działań rolniczych na terenie Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry – Dirk Treichel, Dyrektor Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry.


Międzyodrze, transgraniczny obszar chroniony - szansa i wyzwanie dla przyrodniczej turystyki – Dorota Janicka, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.


Fundusze na przedsięwzięcia turystyczne w nadchodzącej perspektywie finansowej – Damian Greś, Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.Naturalnie Uckermark – Anet Hoppe, Prezes tmu Tourismus Marketing Uckermark 
Sp. z o.o.


Międzyodrze jako obszar cenny przyrodniczo z perspektywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie – Krzysztof Adamczak, specjalista w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym „Świdwie".

 

  
info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony