Przed nami 13. już edycja konkursu pn. „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”. Laureatów poznamy podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie w listopadzie br. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów, którzy w okresie od 1 września ubiegłego roku do końca sierpnia br. poprzez swoją aktywność i osiągnięcia wspierali i przyczynili się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji powiatu gryfińskiego w kraju i poza jego granicami. Wnioski można składać do 30 września 2018 r.

Zgodnie z nowymi, przyjętymi w ubiegłym roku zasadami, nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: kultura, sport, pro publico bono oraz przedsiębiorca roku.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpić mogą: organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorstwa, laureatów nagrody z poprzednich edycji oraz osoby fizyczne (w grupie liczącej co najmniej 10 osób).

Wyboru nominowanych do nagrody i laureatów dokona kapituła powołana przez Zarząd Powiatu.

Przy ocenie wniosków,  pod uwagę będą brane takie kryteria jak: wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu, innowacyjność i cykliczność działania, oraz ranga osiągnięć.

Nagroda ma charakter rzeczowo-finansowy. Laureaci poszczególnych kategorii oprócz statuetki bociana i okolicznościowego dyplomu otrzymają kwotę 3 000 zł.

Regulamin konkursu wraz z wnioskiem do pobrania, jest dostępny tutaj

Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Starosty Gryfińskiego” w terminie do dnia 30 września 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W razie pytań lub wątpliwości wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem telefonu 91 404 50 00 wew. 223

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
Matura 2020
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

raport
Raport

Pobierz raport w formacie PDF

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony