Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Aktualną sytuację na rynku pracy analizowała na swym ostatnim posiedzeniu Powiatowa Rada Zatrudnienia. Rada zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań i programów zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Na aktywizację przeznaczono w tym roku ponad 6,4 mln zł.

Dodatkowe środki wpłyną z PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów kierowania osób bezrobotnych na staż, prace interwencyjne i szkolenia. Ponadto przyjęto założenia do udzielania dotacji dla osób bezrobotnych i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Rada postanowiła wystąpić do nowo wybranego prezesa PGE z apelem o dotrzymanie składanych deklaracji dotyczących rozwoju Dolnej Odry. 
 

info
Informacje - krótko

Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
osrodek koord rehab opiek

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony