Aktualną sytuację na rynku pracy analizowała na swym ostatnim posiedzeniu Powiatowa Rada Zatrudnienia. Rada zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań i programów zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Na aktywizację przeznaczono w tym roku ponad 6,4 mln zł.

Dodatkowe środki wpłyną z PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Powiatowa Rada Zatrudnienia podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia kryteriów kierowania osób bezrobotnych na staż, prace interwencyjne i szkolenia. Ponadto przyjęto założenia do udzielania dotacji dla osób bezrobotnych i refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Rada postanowiła wystąpić do nowo wybranego prezesa PGE z apelem o dotrzymanie składanych deklaracji dotyczących rozwoju Dolnej Odry. 
 

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony