10 maja 2012 r., odbył się POWIATOWY PLENER INTEGRACYJNY "POMALUJ ŚWIAT NA KOLOROWO, POKONAJ WSZELKIE BARIERY JĘZYKIEM SZTUKI W PLENERZE".

Zadanie współfinansowane było z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Plener został tworzony z myślą o uzdolnionych artystycznie osobach niepełnosprawnych z terenu powiatu gryfińskiego.

Jest to również stworzenie warunków i inspiracji do rozwoju twórczości osób niepełnosprawnych oraz wspólnej płaszczyzny dla porozumienia między osobami niepełnosprawnymi a ogółem społeczeństwa.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Marianna Kołodziejska - Nowicka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, Andrzej Salwa -Burmistrz Mieszkowic, Gabriela Kotowicz - Sekretarz Mieszkowic, Państwo Elwira i Fortunat Profe - Mackiewicz, Aneta Dziedzic - Kierownik Referatu Obsługi Oświaty Urzędu Miejskiego w Moryniu oraz dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Moryniu –siostra  Małgorzata Kałdowska.

Plener był bardzo twórczy pod względem inwencji artystycznej jego uczestników. Zaowocował wieloma ciekawymi i niepospolitymi pracami, które wzbudziły zainteresowanie i podziw mieszkańców Mieszkowic.

Dodatkowo grupa artystyczna z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie przedstawiła występ o ciekawej choreografii  tanecznej, który zainspirował wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej. Każda z grup otrzymała pamiątkową statuetkę oraz dyplom za uczestnictwo w Plenerze. Dla wszystkich uczestników przygotowany został poczęstunek oraz pamiątkowe medale.

Fotogaleria

info
Informacje - krótko

U nas warto się uczyć
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony