20 grudnia odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zachodniopomorską Radę Olimpijską oraz Szczeciński Klub Olimpijczyka podsumowujące mijający rok. Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie zostało docenione przez Urząd Marszałkowski oraz Zachodniopomorską Radę Olimpijską otrzymując wyróżnienie za organizację imprez sportowych promujących wartości olimpijskie.

Gratulacje należą się przede wszystkim dla całej społeczności uczniowskiej. To zasługa uczniów, którzy bardzo chętnie angażują się w wiele wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i konkursów nie tylko o zasięgu gminnym czy powiatowym, ale również wojewódzkim i ogólnopolskim. Świadczy o tym choćby zajęcie trzeciego miejsca w Polsce w konkursie organizowanym przez Polski Komitet Olimpijski „W Drodze do Rio”, który odbył się w Warszawie w marcu tego roku.

Wspomnieć należy również o szczególnym zaangażowaniu nauczycielek wychowania fizycznego: Anny Pawłowskiej i Małgorzaty Stefańskiej, których działania zostały docenione przez Radę Olimpijską i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego indywidualnymi wyróżnieniami.

Gratulujemy!

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony