Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych jakie wynikają z ograniczonej możliwości uprawiania sportu Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Goszkowie postanowiło zachęcić i zaangażować te osoby do aktywności fizycznej i podejmowania wyzwań sportowych poprzez zorganizowanie dnia 12 maja 2017 r. Integracyjnych Zawodów w Tenisie Stołowym dla Osób Niepełnosprawnych z terenu Powiatu Gryfińskiego. Zawody odbyły się dzięki wsparciu finansowemu, które udzielił Powiat Gryfiński.

 

Do rywalizacji sportowej przystąpiło siedem drużyn:

- Warsztat Terapii Zajęciowej w Gryfinie
- Dom Pomocy Społecznej w Moryniu
- Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju
- Dom Pomocy społecznej w Dębcach
- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie
- Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie

Tegorocznym zawodom towarzyszyła słoneczna pogoda, która mobilizowała zawodników do wspaniałej rywalizacji. Pełne emocji i sportowych wrażeń rozgrywki, przy gorącym dopingu koleżanek, kolegów i opiekunów sprawiły, że zawodnicy startujący w turnieju wykazali się wielką determinacją i duchem walki niczym zawodowi sportowcy.
Zawodnicy zafascynowani rywalizacją sportową nakłonili Starostę Gryfińskiego Wojciecha Konarskiego dopingującego zawodników do zmierzenia swych sił przy stole tenisowym.
Pan Starosta udowodnił, że jest zaangażowany nie tylko duchowo w rozgrywki ale i wykazał solidne przygotowanie techniczne do gry, czym sprawił, że każdy uczestnik chciał wykorzystać próbę swych sił w starciu z naszym gościem.
Na zakończenie rozgrywek Starosta Wojciech Konarski wraz z kierownikiem WTZ Aliną Leończyk dokonali podsumowania zawodów gratulując każdemu zawodnikowi wręczając nagrody.
Po części oficjalnej zaproszono wszystkich przybyłych w tym dniu gości na poczęstunek przygotowany przez pracowników Spółdzielni Socjalnej „Promyk” w Goszkowie.

Żródło: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony