11 marca 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Krzywinie (gm. Widuchowa). Gospodarzami uroczystości byli Michał Lidwin wójt Gminy Widuchowa oraz Grażyna Magdziak dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

 

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Olgierd Geblewicz marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisław Kopeć przewodniczący Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej wraz z wiceprzewodniczącym Andrzejem Stecem, olimpijczycy i paraolimpijczycy: Janusz Brzozowski, Ryszard Chybiński, Michał Gadowski, Renata Chilewska, Janusz Olszewski, Krzysztof Pierwieniecki, Agnieszka Skrzypulec, Henryk Wawrowski, Władysław Wojtakajtis; przedstawiciele partnerskiej Gminy Gehrde, Wojciech Konarski starosta Gryfiński, Jerzy Miler wicestarosta Gryfiński, Eugeniusz Stachera radny Rady Powiatu w Gryfinie, Adam Fedorowicz burmistrz Miasta i Gminy Chojna, Teresa Sadowska wójt Gminy Banie oraz Marek Woś wójt Gminy Stare Czarnowo.

Uroczystego otwarcia sali gimnastycznej poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, dokonali: marszałek Olgierd Geblewicz, wójt Michał Lidwin, dyrektor Grażyna Magdziak oraz Patrycja Jaworska uczennica klasy piątej Szkoły Podstawowej w Krzywinie.
Poświęcenia sali gimnastycznej dokonali ks. Robert Gołębiowski dziekan dekanatu Banie i proboszcz parafii Lubicz oraz ks. Jan Karwath proboszcz parafii Krzywin.
Podczas uroczystości przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na czele z wiceprzewodniczącym Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej Andrzejem Stecem wręczyli wójtowi Michałowi Lidwinowi brązowy medal za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.
Całą uroczystość wzbogaciła przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Krzywinie część artystyczna.

Krótka historia budowy sali gimnastycznej w Krzywinie:
- marzec 2008 r. – uzyskano kompletną dokumentację techniczną ,
- 18 sierpnia 2008 r. – uzyskano pozwolenie na budowę,
- 4 września 2009 r. – podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych-
Przedsiębiorstwem Usług Specjalistycznych „Spadochroniarz”  Waldemar Piotrowski z Piły,
- październik 2009 r. – rozpoczęto prace budowlane,
- 14 grudnia 2012 r.  – zakończono prace budowlane.

Całkowity koszt inwestycji: 2 742 000,00 zł
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki – 783 300,00 zł
Źródło: www.widuchowa.pl

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony