Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie w okresie od 25 sierpnia do 15 grudnia 2011 r. przeprowadziło akcję pt. "Na ratunek cennym zabytkom". Celem jej było rozpropagowanie wiedzy o zabytkach oraz idei ich ratowania i rozbudzenie odpowiedzialności za zastane tu dziedzictwo przeszłości, a także przeprowadzenie zbiórki funduszy na odbudowę lub konserwację cennych zabytków. W 2011 r. Stowarzyszenie postanowiło wesprzeć cenny, pochodzący z drugiej połowy XIII w. kościół w Czachowie koło Cedyni, w którego wnętrzach znajdują się unikatowe freski z początku XIV w. oraz mocno zdewastowane organy z XVIII w. wykonane przez wybitne organmistrza Joachima Wagnera.

W ramach tegorocznej akcji przeprowadzono publiczną zbiórkę pieniędzy przez zbieranie datków, przez wpłaty na konto w całym okresie trwania akcji oraz przez sprzedaż cegiełek pamiątkowych w podczas koncertu pt. "Scherzi Musicali", który odbył się w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Czachowie w dniu 9 września 2011 r. Podczas zbiórki Stowarzyszenie zebrało kwotę 2050,00 zł, którą w imieniu Stowarzyszenia w dniu 30 grudnia 2011 r. księdzu proboszczowi parafii rzymskokatolickiej p.w. MB Częstochowskiej w Czachowie Zbigniewowi Stachnikowi przekazał prezes stowarzyszenia Paweł Migdalski. Pieniądze zostały przekazane w dotacji celowej na remont wieży świątyni oraz na zabezpieczenie przed dalszą dewastacją osiemnastowiecznych organów J. Wagnera.

Mamy nadzieję, że ta stosunkowo niewielka suma, stanie się zaczynem do dalszej zbiórki pieniędzy, która przyniesie w końcu remont całej wieży i dachu oraz pozwoli zrekonstruować osiemnastowieczne organy, a przez to docelowo uczyni świątynię w Czachowie perełką naszego regionu. W Nowym Roku 2012 planowane jest kontynuowanie akcji oraz zbiórki funduszy na zabytki, a także organizowanie kolejnych koncertów w uroczych średniowiecznych kościółkach dawnej Nowej Marchii.

Paweł Migdalski

 

Prezes Terra Incognita Paweł Migdalski przekazuje dar księdzu proboszczowi Zbigniewowi Stachnikowi

 

XIII-wieczny kościół w Czachowie

 

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" otrzymało w ubiegłym roku statuetkę Bociana w kategorii "kultura"

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony