5 września 2015 r. w Cedyni uroczyście rozpocznie się europejskie święto zabytków w Województwie Zachodniopomorskim. Zarząd Województwa zdecydował, iż to właśnie ten region Pomorza Zachodniego będzie pełnił rolę gospodarza 11. inauguracji EDD, prezentującego swoje dziedzictwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze pod hasłem "Dziedzictwo utracone-dziedzictwo ocalone".

Dni Dziedzictwa stanowią doskonałą okazję do wzmocnienia dialogu międzykulturowego mieszkańców Nadodrza w oparciu o wspólne doświadczenia i do pobudzenia świadomości o utraconych zabytkach architektury i kultury jako wartości jednoczących mieszkańców obu stron Odry. Wyróżnienie przyznane Cedyni, to także dostrzeżenie jej roli i znaczenia w dyskusji o budowaniu tożsamości lokalnej społeczności w oparciu o dziedzictwo kulturowe.

Wstępne ustalenia dotyczące programu wydarzeń, poszczególne zadania wojewódzkich koordynatorów EDD i organizatorów inauguracji, były tematami spotkania w siedzibie Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w dniu 9 kwietnia 2015 r., w którym uczestniczyli: Burmistrz Cedyni Gabriela Kotowicz, Zastępca Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Paweł Pawłowski, Dyrektor Biura Dokumentacji Zabytków Cezary Nowakowski, Maria Witek i Anna Bartczak - koordynatorzy EDD.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego wszystkie wydarzenia odbywać się będą pod hasłem "Dziedzictwo utracone - dziedzictwo ocalone", ze szczególnym uwzględnieniem elementów dziedzictwa niematerialnego - tradycji wojskowych i patriotycznych.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy projekt europejski w dziedzinie kultury, realizowany od 1991 r. decyzją Rady Europy praktycznie we wszystkich krajach naszego kontynentu. Głównym jego celem jest promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, propagowanie dialogu międzykulturowego i identyfikacji społecznej z lokalnym dziedzictwem.
Wydarzenia organizowane w ramach EDD adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców, co daje im aspekt uniwersalny. Województwo Zachodniopomorskie od 2005 r. aktywnie uczestniczy w obchodach EDD. Koordynatorem i organizatorem w imieniu Zarządu naszego województwa jest Biuro Dokumentacji Zabytków.

Od 23 lat w Polsce, a od 11 lat na Pomorzu Zachodnim, we wrześniu kilkadziesiąt tysięcy widzów uczestniczy w Dniach Otwartych Zabytków, w formie otwartych spotkań, warsztatów, koncertów, konferencji, pokazów i podróży studyjnych. Wydarzeniom towarzyszą także publikacje książkowe i informacyjne, odnoszące się do zasobów kulturowych Pomorza Zachodniego.

Ogólnopolski koordynator - Narodowy Instytut Dziedzictwa - wskazał na uniwersalność, wieloaspektowość i możliwość niezwykle szerokiej interpretacji tak ujętego hasła, które dają szansę wszystkim organizatorom, w każdym regionie Polski, wpisania się w jego przekaz.
W obszarze zainteresowań organizatorów EDD znajdują się wszelkie elementy utraconego
dziedzictwa - poczynając od olbrzymich strat w zasobach dziedzictwa kulturowego Polaków, będących wynikiem tragicznych wydarzeń wojennych, których 70. rocznicę zakończenia będziemy obchodzić w 2015 roku, poprzez utratę materialnych źródeł tożsamości, spowodowaną decyzją polityczną o zmianie granic, a w konsekwencji przesiedleniu wielu tysięcy ludzi, po powracający w licznych dyskusjach problem utraconych w różnych okolicznościach skarbów narodowych, kolekcji sztuki, cennych zabytków architektury, zapomnianych lokalnych tradycjach etc. zwrócenia uwagi społecznej na dziedzictwo, które często bezpowrotnie ginie na naszych oczach, a które możemy jeszcze uratować ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa postindustrialnego - wymiar ogólnoeuropejski tematu.

Więcej informacji: www.bdz.pl , www.nid.pl

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony