Po raz pierwszy z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie oraz przy wsparciu finansowemu Powiatu Gryfińskiego odbył się "Powiatowy festiwal piosenki biesiadnej dla osób niepełnosprawnych". Do udziału w spotkaniu zaproszenie otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Moryniu, Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju, Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie.

Podczas tegorocznego Festiwalu wokalistów wspierali: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Marianna Kołodziejska – Nowicka oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu s. Małgorzata Kałdowska. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich gości Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie Alina Leończyk uroczyście otworzyła Festiwal podczas którego poszczególne grupy wystąpiły z przygotowanym repertuarem swoich ulubionych pieśni biesiadnych. Poziom wykonywanych utworów był bardzo wysoki, wszyscy wykonawcy oraz goście świetnie się bawili wspólnie śpiewając znane biesiadne przeboje. Po rozdaniu upominków za udział w Festiwalu na uczestników czekało jeszcze jedno zadanie – lepienie pierogów na czas. Do tej konkurencji nie trzeba było nikogo namawiać. Wszyscy z wielką ochotą lepili pierogi z owocami, mięsem i oczywiście ruskie. Jury w składzie: Alina Leończyk kierownik WTZ w Goszkowie, Tadeusz Wasilewski oraz Elżbieta Klaś – szef kuchni Spółdzielni Socjalnej "Promyk" w Goszkowie miało trudny orzech do zgryzienia, aby wyłonić zwycięską drużynę .Po dłuższych obradach postanowiono wyróżnić wszystkie grupy, gdyż ilość jak i poziom wykonania pierogów był bardzo wyrównany. Po części konkursowej wokaliści, goście, kadra terapeutyczna udała się na poczęstunek, który przygotowali pracownicy Spółdzielni Socjalnej "Promyk" w Goszkowie. Stowarzyszenie podjęło się realizacji zadania, bowiem jest to świetna okazja ukazania powiatu jako przyjaznego ludziom niepełnosprawnym, który stwarza szansę do rozwoju aktywności twórczej i krzewienia tradycji przez osoby niepełnosprawne.

 
Źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony