13 stycznia br. już po raz XXIII w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu odbyło się „Wspólne Kolędowanie”. Gości przywitała s.dyrektor Małgorzata Kałdowska wraz z przewodniczącą Rady Mieszkańców Agnieszką Maślona. Wspólną modlitwą i błogosławieństwem w atmosferę świąt wprowadził wszystkich Proboszcz ks.Marian Augustyn i minione już świąt powróciły wraz z  niespodzianką, którą były Jasełka w nowoczesnej odsłonie przedstawione przez młodzież z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Mieszkowic (z opiekunem grupy panią Martą Garbol – Laską). 

                           
Kolejny raz poczuliśmy magię świąt. Kolędowanie tym razem nie było tradycyjnym występem  na scenie, lecz śpiewem przy wspólnym stole w wersji „karaoke”. Nowa forma zaprezentowania się została bardzo pozytywnie przyjęta przez wszystkich uczestników spotkania.

 Jak każdego roku gościliśmy placówki naszego powiatu: mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z Nowego Czarnowa, Trzcińska Zdroju i Dębiec, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy z Chojny i Gryfina, dzieci z Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z Chojny i Trzcińska Zdroju, Warsztatów Terapii Zajęciowej Goszkowa oraz z Dębna.

Swoją obecnością zaszczycili również zaproszeni goście, a wśród nich: starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Jerzy Miller, dyrektor PCPR Marianna Kołodziejska – Nowicka, Burmistrz Morynia Józef Piątek, Radny Powiatu Henryk Kaczmar, dyr. Zespołu Szkół w Moryniu Krzysztof Jaz, dyr. MOK w Moryniu Marta Cacek, przedstawicielka OPS w Moryniu Ewa Rozkrut oraz kierownik Oddziału Banku Spółdzielczego w Moryniu Janina Szeremeta i Marzena Kwapińska. Na uroczystość przyjechali przedstawiciele TZMO ze Szczecina Beata Kujawska i Przemysław Noworyta, Przedstawicielki z Nadleśnictwa z Mieszkowic Paulina Dziedzic i Olga Komorowska. Gościliśmy Katarzynę Potapińską „Caritas” Moryń, kierownik Oddziału Filii Urzędu Pracy w Chojnie Teresę Klisowską oraz dyrektor DPS w Nowym Czarnowie Agatę Miłek, dyr. Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Różę Kozieł, kierownika WTZ z Goszkowa Alinę Leończyk oraz kierownik ŚDS Chojna Małgorzatę Korzeniec.

Wszystkim dziękujemy za wspólne kolędowanie i oczywiście zapraszamy za rok !

 Niech ten Nowy Rok przyniesie pokój, radość i jedność do naszych serc, rodzin, miejsc pracy i wszędzie gdzie się spotykamy z drugim człowiekiem. W myśl przesłania papieża Franciszka na ten wyjątkowy rok, jak również przedstawionych przez młodzież Jasełek -życzmy sobie wzajemnie abyśmy umieli być MIŁOSIERNI bo tylko „miłosierni miłosierdzia dostąpią” (z hymnu na ŚDM).

Źródło: DPS Moryń   

 


info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony