8 czerwca Dom Pomocy Społecznej w Moryniu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego zorganizował Spotkanie Integracyjne ,,Raban w Moryniu - Światowe Dni Młodzieży”.

 

  W ogrodzie zrobił się prawdziwy RABAN, spotkanie różnych środowisk i pokoleń: osób niepełnosprawnych i zdrowych, młodzieży i dzieci (około 300 osób). Bardzo wiele się działo - śpiewy i tańce, praca w grupach językowych, malowanie hasła ŚDM : ,,Błogosławieni miłosierni” . Podkreślając Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia zespoły przedstawiły też w krótkich scenkach uczynki miłosierdzia, aby zachęcać do okazywania gestów dobroci i otwarcia oczu wobec potrzebujących.

Poprzez wspólną zabawę organizatorzy przybliżyli klimat wydarzeń ŚDM, tym którzy nie mogą pojechać do Krakowa z racji choroby czy niepełnosprawności. Zaś niezdecydowanych przekonali, że naprawdę warto się tam wybrać. Gościem specjalnym był Diecezjalny Koordynator ŚDM ks. dr Marcin Szczodry z młodzieżą, który precyzyjnie zapoznał obecnych z istotą tego wyjątkowego dla całej Polski i świata wydarzenia. Oprawę muzyczną zapewnił młodzieżowy zespół ,,Przemienieni” ze Szczecina z opiekunem ks. Jarosławem Malcem.  

Patronatem Honorowym spotkanie objęli ks. Abp Andrzej Dzięga oraz Wojewoda Zachodniopomorski Piotr Jania, Patronat Medialny: Program ,,Arka” TVP3 Szczecin oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Pomorze Zachodnie. Po uroczystym otwarciu s. Gemma Banach – Prezes Fundacji Dzieło Samarytańskie i jednocześnie delegatka Przełożonej Generalnej Zgromadzenia odczytała list okolicznościowy od Pierwszej Damy Agaty Kornhauser - Duda z życzeniami i gratulacjami dla wszystkich uczestników imprezy.

Na  spotkanie przybyli uczestnicy z DPS (Dolice, Trzcińsko Zdrój, Nowe Czarnowo, Dębce, Myślibórz, Dom Kombatanta- Szczecin), WTZ (Goszków, Dębno), Środowiskowy Dom Samopomocy, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy i Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych z Chojny i Trzcińska Zdroju, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół i MOK w Moryniu oraz placówka Zgromadzenia - Dom Pomocy Społecznej z Niegowa (woj. mazowieckie).

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Burmistrz Morynia Józef Piątek, Dyrektor PCPR w Gryfinie Marianna Kołodziejska - Nowicka, Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińskiej - ks. Maciej Szmuc, Dyrektor DPS w Niegowie s. Lidia Lewandowska wraz z s. Esterą Zyśk i podopiecznymi, Przewodniczący Rady Miasta Moryń- Jerzy Domaradzki, Dyrektor MOK- Marta Cacek, Z-ca Dyrektora PUP Teresa Klisowska, ks. Dziekan Michał Kostrzewa, ks. Proboszcz Marian Augustyn, ks. Wikary Bogdan Stokowski,Przedstawiciele Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, Sharif Rammo Apteka CORAX Chojna, Sołtys Gądna Katarzyna Kupczyk, Kierownik WTZ w Goszkowie  Alina Leończyk, Dyrektor DPS w Nowym Czarnowie Agata Miłek, Nadleśnictwo Mieszkowice Olga Komorowska, CK Chojna- Barbara Andrzejczyk, Sławomir Błęcki, Damian Rumbuć, Prezes OSP Moryń- Huber Krysiak.

Nasi Dobroczyńcy: Apteka ,,Corax” Chojna oraz ,,Lavenda” Moryń, Imperium ,,Edpol” Chojna, Elżbieta Serafińska, Janusz Kraszewski, POLGET Dębno, Drukarnia POL-GRAF Dębno, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ozimek, Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy BEZPO, Handel Obwoźny Artur Paszko, MADAR, Piekarnia CHLEBEK, CARITAS Moryń, Burmmistrz MiG Moryń, Powiat Gryfiński, ZGKiM Moryń, BS Chojna, Kancelaria Notarialna Ada Józefczyk, Ewa i Sławomir Szpejna, CK Chojna –dyr. B. Andrzejczyk oraz S. Błęcki, D. Rumbuć, Burmistrz Cedyni- Gabriela Kotowicz oraz dyr. COKiS Paweł Pawłowski.

Wszystkim serdecznie dziękujemy

Tekst i foto: Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowegoinfo
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony