„Z kulturą na ty” to polsko - niemiecki konkurs organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach. Ten medialny projekt przeznaczony jest dla młodzieży (od lat 12) i dorosłych, a jego podtytuł brzmi „Skarby Nadodrza". Konkurs przebiegał będzie w 2 kategoriach: „Film 5 min” oraz „Zdjęcia”.

Obydwie kategorie dotyczą ukazania piękna regionu Polski i Niemiec, ciekawostek przyrodniczych, atrakcji turystycznych, zabytkowych budowli. Jednak zdjęcia czy film muszą dotyczyć określonego tematu, miejsca, budowli np. filmowany jest pomnik przyrody, określone drzewo, roślina, zabytek itp. Przesłany materiał musi mieć opis, miejsce, nazwę, data i autora. Uczestnicy - Polacy i Niemcy - mogą zgłaszać zdjęcia wykonane u swoich sąsiadów zza Odry. Zasady konkursu do pobrania na stronie www.mgok-mieszkowice.pl lub osobiście w MGOK. Organizatorzy zapewniają pamiątkowe statuetki dla laureatów. Nagrody główne burmistrza Mieszkowic, dyrektora MGOK i nadleśniczego Nadleśnictwa  Mieszkowice oraz gadżety pamiątkowe wręczone zostaną w dniach 30 czerwca i 1 lipca podczas Mieszkowickich Dni Kultury i Przyjaźni 2012. Wtedy też odbędzie się plenerowy pokaz filmów i wystawa pokonkursowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Fundusz Małych Projektów  INTERREG IVA Euroregionu Pomerania) oraz budżetu państwa.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony