Plener malarski "KRAJOBRAZ MOICH WSPOMNIEŃ I MARZEŃ - UKAZANIE NIEROZPOWSZECHNIONEGO PIĘKNA ZIEMI GRYFIŃSKIEJ - SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" odbył się 6 czerwca 2012 r., współfinansowany był z budżetu Zarządu Powiatu w Gryfinie.

Zadanie tworzone było dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gryfińskiego, którego istotnym elementem jest rozwój osobisty oraz pokonywanie izolacji społecznej poprzez zmianę ich wizerunku i uczestnictwo w różnorodnych działaniach twórczych.
Istotnym celem była popularyzacja oraz ukazanie piękna zakątków przyrodniczych na terenie Powiatu Gryfińskiego, zainspirowanie w przyszłości tradycji w formie corocznego pleneru malarskiego, wzajemna integracja społeczno - kulturalna pomiędzy osobami niepełnosprawnym a ogółem społeczeństwa.
W plenerze uczestniczyli również zaproszeni goście: Gabriela Kotowicz - Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie, Zdzisław Iwanicki - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, Mirosława Jędrzejek - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Cedyni, siostra Małgorzata Kałdowska dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu  oraz Państwo Elwira i Fortunat Profe - Mackiewicz.Podczas pleneru uczestnicy zaskakiwali niezwykłą inicjatywą artystyczną, kreatywnością i pomysłem w doborze formy do zasugerowanego tematu oraz bogatą i niepowtarzalną kolorystyką. Wszystkie prace posiadały swój oryginalny urok co w pozytywny sposób wpłynęło na oglądających pracę odbiorców. Każda z grup otrzymała pamiątkową statuetkę oraz dyplomy za uczestnictwo w Plenerze.info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony