W gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej pojawiły się w sprzedaży nowe wydawnictwa książkowe wydane przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita z Chojny. Są to książki propagujące rzetelną wiedzę o przeszłości Nowej Marchii i Pomorza oraz obecnym pograniczu polsko-niemieckim.
W sprzedaży są następujące pozycje:

 Paweł Migdalski "Moja mała ojczyzna"

cena: 15,00 zł
 

W książce znajdują się przykładowe scenariusze lekcji oraz uwagi nad nauczaniem historii regionalnej na przykładzie powiatu gryfińskiego.Edward Rymar "Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii"
cena: 35,00 zł

W książce znajdują się następujące tematy:
- wody stojące i płynące zlewni Rurzycy, Kurzycy i Słubi
- historia średniowiecznych miejscowości tj: Chojna, Mieszkowice, Trzcińsko Zdrój, Boleszkowice, Moryń
- spory i zatargi graniczne, rycerstwa z joanitami tamtego okresu
- opisy chojeńskich kościołów i ołtarzy, klasztoru Cysterek w Cedyni
- tradycje miejskie Czelina nad Odrą

 

Antoni Porzeziński "Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu"

cena: 25,00 zł

Praca autora stanowi podsumowanie wieloletnich badań archeologicznych prowadzonych w zespole osadniczym w Cedyni obejmującym grodzisko oraz okoliczne cmentarzyska osady.

 

Paul Tillich "Teolog pogranicza"

cena: 30,00 zł

We wrześniu 2011 roku przypadała 125. rocznica urodzin tego wybitnego teologa i filozofa. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita postanowiło przypomnieć ten jeden z najwybitniejszych umysłów XX wieku, który w dzieciństwie i młodości miał wiele związków z naszym regionem - terenem nadodrzańskiej Nowej Marchii (Paul Tillich nie urodził się na pograniczu, ale takim jest kraina jego lat dziecinnych, leżąca obecnie już nie w Niemczech, a w Polsce). Kontynuacją tego projektu jest wydanie tej książki."Z oddali"

cena: 32,00 zł

Katalog ten zawiera widoki miast i miasteczek Pomorza Zachodniego widziane oczami młodego artysty - Stanisława Mrowińskiego. Przemierzał on ten region w lutym 1954 roku, w trudnym okresie stalinizmu. Dlaczego taki tytuł? Ponieważ dzisiaj tamtego Pomorza już nie ma.

Źródło: www.gdk.com.pl

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony