Koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie obchodziło w sobotę 25 maja dwudziestolecie swojej działalności. Na zorganizowaną z tego powodu uroczystość w GDK przybyło wielu gości. Wśród nich był także reprezentujący Powiat starosta Wojciech Konarski. Złożył on serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę.

Starosta powiedział m.in.: „Najtrudniej jest pozostawać samemu z problemami, a jeszcze trudniej, gdy te problemy dotyczą szczęścia i normalnego życia dzieci. Państwo przez 20 lat pokazaliście, że można wspólnie te trudności pokonywać, aby funkcjonować, stanowić jedno ze społeczeństwem, zarówno w kraju, jak i w naszej małej Ojczyźnie. Członkowie Stowarzyszenia i rodzice zrobili coś więcej, ponieważ uzmysłowili wielu osobom problem osób niepełnosprawnych, uwrażliwili nas, zachęcili do integrowania się i nauczyli tolerancji, a także zyskali wielu przyjaciół wspierających dziś Stowarzyszenie”.
 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony