Kościół gotycki z cegły na podbudowie kamiennej zbudowany przez Henryka Brunsberga w I połowie XV wieku. W 1658 r. kościół spłonął od uderzenia pioruna, odbudowano go w 1692 r. Kościół wraz z centrum miasta ponownie został zniszczony w wyniku podpalenia w lutym 1945 r., przez wiele lat stał zabezpieczony jako trwała ruina. Od 1991 r. jest w trakcie odbudowy. Posiada 95-metrową wieżę, jedną z najwyższych w województwie zachodniopomorskim. Stanowi perłę wśród obiektów sakralnych na Pomorzu Zachodnim. Świątynia znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony