Bramę Bańską zwaną również basztą wybudowano około 1300 r. jako wykończenie murów miejskich. Budowla posiada kwadratową, kamienną podstawę na której znajduje się okrągła wieża strażnicza zakończona stożkowatym dachem.
W bramie do dziś zauważyć można wgłębienia i haki służące do podciągania i zawieszania krat zabezpieczających przejście. W 1865 r. Rada Miejska uznała Bramę Bańską za zabytek.
Mury obronne początkowo miały wysokość 9 m. i długość 1,9 km. Do dziś zachowało się tylko 35% ich długości. Najlepiej zachowane fragmenty murów zobaczyć można przy ul. Bolesława Chrobrego oraz w okolicach parku miejskiego. Mury obronne wzniesiono z kamieni polnych ułożonych warstwowo, gdzie wielkie i małe głazy układane były na przemian pasami poziomymi.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony