Zachowany do dziś, stanowi bardzo cenny zabytek na Pomorzu Zachodnim. Został wybudowany w XIII w. z kamieni granitowych. Bazylikowe wnętrze z transeptem o szerokich łękach i stropach wraz z odkrytą mensą zachowało typowy układ przestrzenny dla podanego okresu. Unikatowa, wolnostojąca wieża z przejazdem pochodzi z XV wieku. Górna część wieży z latarnią z 1756 r. Szczyty kościoła dekorowane są licznymi blendami ostrołukowymi i półkolistymi, a także rozetami o uskokowych ościeżach. Ołtarz zbudowano z kostki granitowej (jeden z nielicznych tego typu ołtarzy w Polsce), jest starszy od kościoła o około 100 lat (datowany na XII wiek). Najwspanialszym wyposażeniem kościoła jest barokowa kazalnica, dzieło Heinricha Hattenkerella. W ścianę wmurowano epitafium z 1750 r. z portretem Schoneberka – patrona kościoła. W kościele znajdują się fragmenty gotyckich malowideł z XV wieku.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony