XIX cykl Gryfińskich Rajdów Rowerowych (GRR) w roku 2013 miał na celu sprawienie uczestnikom jak największej FRAJDY z podróżowania rowerem i poznawania najciekawszych miejsc naszego powiatu. To głównie podczas jazdy rowerem, z dala od zgiełku miast, organizm wytwarza endorfiny czyli hormony szczęścia, sprawiając frajdę rowerzystom.

 

 Organizatorem tegorocznych rajdów było Stowarzyszenie „Republika Międzyodrza”.

Nadal GRR były masową imprezą rekreacyjną zapewniającą aktywny wypoczynek, przygotowującą do samodzielnych wypraw rowerowych, mającą charakter rodzinny i koleżeński, służącą poprawie zdrowia, kondycji i bezpieczeństwa rowerzystów oraz uczącą umiejętności orientowania się w terenie, posługiwania się mapą i opisami tras.


Podstawą uczestnictwa był „Biuletyn GRR”, w którym poza sprawami regulaminowymi i bezpieczeństwa zawarto wiedzę o obszarach i obiektach na trasach rajdów, o nowych inicjatywach (projektach) turystycznych i krajoznawczych.

 

Cały cykl GRR obejmował w 2013 roku 8 następujących rajdów odbywanych w terminie od 27 kwietnia do 12 października: Transgraniczna Frajda” - Rowerem na motocross, „Frajda historyka” – kościoły granitowe, „Rodzinna Frajda”, „Kajakowa Frajda” - Trasa rowerowo – pieszo – kajakowa Hydrozagadki w szuwarach, Wakacyjna Frajda” – pożegnanie lata, „Piknikowa Frajda” – piknik na wyspie Dziczej, „Zaodrzańska Frajda”- jezioro i park w Damitzow, „Frajda przyrodnika”- dolina Tywy.

Łącznie w 2013 r. w 8 rajdach uczestnicy przejechali rowerem blisko 200 km oraz przepłynęli kajakiem po Tywie odcinek Borzymek – Osuch. W każdym rajdzie uczestniczyło ponad 50 rowerzystów.

Ostatni rajd „Frajda przyrodnika” połączony z losowaniem nagród i określeniem propozycji formuły rajdów na rok 2014 odbył się 12 października br. na trasie Gryfino - Żórawki - Dolina Tywy - Żórawie - Bartkowo - Wirówek - Wirów – Gryfino.

Pierwszy odcinek rajdu od Gryfina do Szczawna był najbardziej atrakcyjną przyrodniczo drogą do poznania uroków wąwozu Tywy. Najpierw poznaliśmy murawę kserotermiczną w Tywinie, pomniki przyrody w Żórawkach (sosna obrośnięta bluszczem i cis), ciekawą roślinność ze skrzypem zimozielonym oraz 3 dęby przy dawnym foluszu (projektowane pomniki przyrody).

Cały ten odcinek trasy jest projektowanym krajobrazowo-biocenotycznym rezerwatem przyrody „Wysoka Skarpa Rzeki Tywy”, którego przedmiotem ochrony jest dolina rzeczna z grądem zboczowym, lasem bukowo - dębowym i bystro płynącą rzeką. Trasa rajdu wiodła wysoczyzną morenową rozciętą głęboką i krętą rynną o zboczach sięgających 20 m wysokości. Zjeżdżając i schodząc do doliny Tywy (przy ruinach foluszu) z jej bystrym nurtem i płytkim kamienistym dnem czuliśmy się jak nad górskim potokiem.

Na dalszej trasie mogliśmy poznać m. in. Las Bartkowski i Mieleński, Mielecką Strugę i Mielenckie Łąki (projektowany użytek ekologiczny), Pogańskie Wzgórza, Wydmy Bartkowskie i park dworski.

Na zakończenie rajdu odbyło się końcowe losowanie nagród dla uczestników, którzy ukończyli co najmniej 5 z 8 rajdów. Wzięło w nim udział 60 rowerzystów. Dzięki sponsorom: Powiat Gryfiński, PUK Sp. z o.o. w Gryfinie, Oddział Banku BGŻ w Gryfinie, "Albatros" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (Fliegel – Textilservice) – wszyscy wylosowali nagrody.Fundatorami nagród byli: Powiat Gryfiński (główne nagrody - 2 rowery i inne),  Społem PSS w Gryfinie, GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie, firmy Panów Białego (SBS), Paszkowiaka (Auto-Mobil), oraz Panów Stawickich (Biżuteria s.c.).

 

Organizatorzy dziękując wszystkim sponsorom i fundatorom nagród zapraszają na kolejny cykl rajdów w roku 2014. Wśród przyszłorocznych nowości będą rajdy 2-dniowe oraz z łączone typu „Pociąg – Rower”.

Tekst: Andrzej Urbański

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony