W gryfińskim Centrum Informacji Turystycznej pojawiły się w sprzedaży nowe wydawnictwa książkowe wydane przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita z Chojny. Są to książki propagujące rzetelną wiedzę o przeszłości Nowej Marchii i Pomorza oraz obecnym pograniczu polsko-niemieckim. W sprzedaży są następujące pozycje:

Eckehart Ruthenberg "Dawne cmentarze żydowskie powiatu gryfińskiego i stargardzkiego"
cena: 20,00 zł

W książce znajdują się krótka historia Żydów na Pomorzu Zachodnim oraz opisy wraz z mapkami i zdjęciami obecnych miejsc po żydowskich cmentarzach w powiatach gryfińskim i stargardzkim.

"Tym samym pociągiem..."
cena: 30,00 zł

Książka zawiera prace dotyczące dziejów najbardziej ekstremalnych lat XX wieku, a zarazem najważniejszego przełomu w dziejach Pomorza w czasach nowożytnych. Opisuje przesiedlenia przymusowe, procesy dezintegracyjne i integracyjne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1939-1949.

 

"Cedynia i okolice poprzez wieki"
cena: 35,00 zł

Książka, zawierająca teksty napisane przez badaczy polskich i niemieckich, stawia sobie za cel przede wszystkim przywrócenie do świadomości nie tylko mieszkańców Cedyni i jej okolic tych zapomnianych lub nieznanych fragmentów przeszłości. Zaprezentowane tutaj prace przynoszą wyniki o ponadregionalnym znaczeniu, istotne także dla lepszego zrozumienia dziejów Polski, Niemiec, Pomorza i Brandenburgii na przestrzeni wieków.

 

"Od chrystianizacji do współczesności"
cena: 25,00 zł

Studia zebrane z okazji jubileuszu 750-lecia jednego z najpiękniejszych kościołów na Pomorzu Zachodnim - kościoła Świętego Ducha w Moryniu. Książka jest ważnym "przystankiem" na drodze do przypominania, wspominania, poznawania dziejów miejscowej parafii.

 

Edward Rymar "Z dawnych dziejów przyodrzańskiej Nowej Marchii"
cena: 35,00 zł

W książce znajdują się następujące tematy:
- wody stojące i płynące zlewni Rurzycy, Kurzycy i Słubi
- historia średniowiecznych miejscowości tj: Chojna, Mieszkowice, Trzcińsko Zdrój, Boleszkowice, Moryń
- spory i zatargi graniczne, rycerstwa z joanitami tamtego okresu
- opisy chojeńskich kościołów i ołtarzy, klasztoru Cysterek w Cedyni
- tradycje miejskie Czelina nad Odrą

 

Antoni Porzeziński "Osadnictwo ziemi cedyńskiej we wczesnym średniowieczu"
cena: 25,00 zł

Praca autora stanowi podsumowanie wieloletnich badań archeologicznych prowadzonych w zespole osadniczym w Cedyni obejmującym grodzisko oraz okoliczne cmentarzyska osady.

 

Dorota Dobak-Hadrzyńska "Limeryki Zachodniopomorskie"
cena: 15,00 zł

W książce autorki odbija się mapa fizyczna oraz emocjonalna województwa zachodniopomorskiego. Teksty tego zbioru rozgrywają się w zachodniopomorskich miastach, wsiach i miasteczkach.

 

Paul Tillich "Teolog pogranicza"
cena: 30,00 zł

We wrześniu 2011 roku przypadała 125. rocznica urodzin tego wybitnego teologa i filozofa. Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita postanowiło przypomnieć ten jeden z najwybitniejszych umysłów XX wieku, który w dzieciństwie i młodości miał wiele związków z naszym regionem - terenem nadodrzańskiej Nowej Marchii (Paul Tillich nie urodził się na pograniczu, ale takim jest kraina jego lat dziecinnych, leżąca obecnie już nie w Niemczech, a w Polsce). Kontynuacją tego projektu jest wydanie tej książki.

 

Paweł Migdalski "Moja mała ojczyzna"
cena: 15,00 zł

W książce znajdują się przykładowe scenariusze lekcji oraz uwagi nad nauczaniem historii regionalnej na przykładzie powiatu gryfińskiego.

 

"Pomorze Zachodnie na fotografii w latach 50-tych i 60-tych "
cena: 30,00 zł

Gryfino, Chojna, Szczecin, Łobez, Barlinek, Gryfice, Nowogard, Pyrzyce... Bezcenny zapis fotograficzny Pomorza lat 50.

 

"Z oddali"
cena: 32,00 zł

Katalog ten zawiera widoki miast i miasteczek Pomorza Zachodniego widziane oczami młodego artysty - Stanisława Mrowińskiego. Przemierzał on ten region w lutym 1954 roku, w trudnym okresie stalinizmu. Dlaczego taki tytuł? Ponieważ dzisiaj tamtego Pomorza już nie ma.

 

Źródło: www.gdk.com.pl

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony