26 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 z pl. Barnima I rozpoczyna się 20. edycja rajdów rowerowych organizowanych przez Stowarzyszenie „Republika Międzyodrza”, Gminę Gryfino, Powiat Gryfiński przy wsparciu sponsorów. Rozpoczęte w 1995 r. rajdy gromadzą na każdym rajdzie od 100 do 200 uczestników.

Celem rajdów jako masowej imprezy rekreacyjno - poznawczej jest poszerzanie wiedzy o regionie, aktywny wypoczynek, przygotowanie do eskapad rowerowych, integracja uczestników, spajanie więzi rodzinnych, poprawa zdrowia, kondycji i bezpieczeństwa rowerzystów, nauka umiejętności orientowania się w terenie, posługiwania się mapą i opisami krajoznawczymi.

Nowościami w 2014 roku będą:

1) zorganizowanie 2 etapów GRR:

I ETAP – GRR w 760. rocznicę nadania praw miejskich dla Gryfina obejmujący 2 rajdy

II ETAP – GRR „Poznajemy siebie” składający się z 6 rajdów, a wśród nich nowości:

a) pierwszy integracyjny dwudniowy rajd w dniach 28 i 29 czerwca do Krzymowa,

b) pierwszy rajd nocny z 30 na 31 sierpnia,

c) pierwszy rajd do ogrodu dendrologicznego w Glinnej z akcentami edukacyjnymiRok 2014 jest dla Gryfina rokiem 760 – lecia nadania praw miejskich. Z tej okazji odbędziemy rajd miejski szlakiem historii i zabytków gryfińskich (wg starych fotografii). W biuletynie prezentujemy także historię Gryfina, obiekty zabytkowe miasta, stare nazewnictwo. W czasie I rajdu zapoznamy się z historią części (ulic) miasta. Zamieszczamy poszerzone – w stosunku do opracowania z 2004 roku - kalendarium wydarzeń na Ziemi Gryfińskiej, historię obiektów znajdujących się na przestrzeni wieków przy starych ulicach. Na „postarzałej” współczesnej mapie Gryfina pokazujemy dawne nazwy ulic, obiektów, części miasta i nazw własnych. Tegoroczną formułą II etapu GRR jest „Poznajemy siebie”. I nie chodzi nam tylko o wzajemne poznawanie samych uczestników, co także o poznawanie nowych ludzi, organizacji a także ich wytworów.

Szczegółowy harmonogram rajdów przedstawia się następująco:

I ETAP

Rajd I - 26.04.2014 - „Rajd 760-lecia Gryfina - Szlakiem starych fotografii”

Rajd II - 10.05.2014 - „Odrą na poldery nadodrzańskie i do Wildnisschule Teerofenbrücke”
Gryfino - Marwice - Widuchowa - Polder Fiddichower - Teerofenbrücke - Friedrichstahl - Gartz - Gryfino

II ETAP

Rajd III - 25.05.2014 – „Walory edukacyjne Puszczy Bukowej”

Gryfino - Wełtyń - Glinna - Ogród dendrologiczny - Kołowo - Binowo - Wysoka - Gardno - Gryfino

Rajd IV - 14.06.2014 – „Hydrozagadka w szuwarach”

Gryfino - Szczawno - Bartkowo - Mielenko - Osuch - Wirów - Gryfino

Rajd V – 28-29.06.2014 - „Dwudniówka na Wzgórzach Krzymowskich”

Gryfino - Mescherin - Gartz - Schwedt - Krajnik Dolny - Zatoń Dolna - Krzymów - Gryfino
Rajd VI – 30/31.08.2014 – „Nocna przygoda – pożegnanie wakacji”

Gryfino - Wełtyń - Wirów - Gryfino

Rajd VII – 20.09.2014 - „Pegeerowska scheda”

Gryfino - Wełtyń - Drzenin - Sobieradz - Chwarstnica - Wirów - Gryfino

Rajd VIII - 11.10.2014 - „Dawne Nowe Czarnowo”

Gryfino - Pniewo - Nowe Czarnowo – Gryfino

Rajdy rozpoczynają się w soboty o godz. 10.00 a kończą od godz. 13.30 do 17.00 w zależności od długości trasy i programu rajdu.

Wyjątki:

- rajd III odbędzie się w niedzielę w godz. 10.00 – 15.00

- rajd w dniu 14 czerwca, który odbędzie się w godz. 14.00 -18.00,

- rajd w dniu 30 sierpnia rozpocznie się o godz. 21.00 a zakończy 31 sierpnia ok. godz. 1.00 (w programie ognisko, pochodnie),

- rajd dwudniowy rozpocznie się w dniu 28 czerwca o godz. 12.00, przyjazd do Krzymowa ok. godz. 16.30, nocleg w Krzymowie, wyjazd z Krzymowa 29 czerwca o godz. 9.00 i przyjazd do Gryfina ok. godz. 12.00. Na nocleg trzeba posiadać śpiwór; materace będą dostępne na miejscu. Transport śpiworów , ubiorów na zmianę itp. zapewnia organizator.Warunkiem uczestnictwa w losowaniu cennych nagród (w tym rowery) na zakończenie rajdów jest ukończenie przynajmniej 5 rajdów. Potwierdzeń ukończenia dokonuje się w Biuletynie rajdów z opisami tras rajdów i mapą.

Nabycie Biuletynów GRR możliwe jest przed startem do 3 pierwszych rajdów (pl. Barnima I).

Cena biuletynu:

1) Rodzina (bez względu na liczbę dzieci)  -  20 zł (biuletyn dla każdego członka rodziny)

2) Osoby dorosłe – indywidualnie            -  10 zł

3) Dzieci, młodzież ucząca się i studiująca, emeryci i renciści - 7 zł   

 

Źródło: Andrzej Urbański

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony