Szczeciński Klub Turystyki Kajakowej „Płonia” ” działający w ramach Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka postanowił zaprosić turystów – kajakarzy z całej Polski do gościnnego Gryfina. Impreza – XXXVIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Szczecińskie Liście Platanowe” odbyła się w dniach 31.07. – 03.08.2014 r. Spływ został objęty patronatem honorowym przez Starostę Gryfińskiego.

W spływie uczestniczyło ponad 30 kajakarzy m.in. z Lublina, Bydgoszczy, Gdańska, Gdyni, Kołobrzegu, Katowic i Żar oraz Pelplina. Na spływ zapraszał również mieszkańców województwa zachodniopomorskiego „Głos Szczeciński” w artykule z 01.08.br.
Na wszystkich uczestników czekały przygotowane pamiątki spływowe, a także bardzo ciekawe materiały krajoznawcze promujące odwiedzany region.


W tym roku stałą bazą była przystań żeglarska OSiR nad Kanałem Ciepłym skąd wypływano na Międzyodrze - sieć kanałów, starorzeczy i rozlewisk pomiędzy Odrą  Zachodnią  i Odrą Wschodnią. Teren ten zmeliorowany w XIX i na początku XX wieku z licznymi budowlami hydrotechnicznymi uległ naturalizacji i obecnie jest ostoją wielu gatunków chronionych roślin i fauny jako Park Krajobrazowy  „Dolina Dolnej Odry”.


info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony