9 czerwca w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyło się spotkanie inicjujące utworzenie na terenie powiatu gryfińskiego klastra turystycznego, którego głównym celem jest umożliwienie podmiotom działającym w sektorze turystycznym i okołoturystycznym czerpania korzyści wynikających z nawiązania wzajemnej współpracy. W efekcie współpraca ta ma przyczynić się do ożywienia i rozwoju gospodarki turystycznej w oparciu o naturalne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe.

W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy z branży turystycznej i gastronomicznej oraz przedstawiciele gmin, nadleśnictw, stowarzyszeń oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.


Podczas spotkania zaprezentowane zostały przez Przemysława Konopkę mocne i słabe strony oraz szanse na rozwój turystyki w powiecie gryfińskim, szczególnie wynikające z przygranicznego położenia regionu. 

Można też było zapoznać się z rezultatami współpracy przedsiębiorców na przykładzie działającej od 5 lat Fundacji Kołobrzeg Polskie Centrum SPA. Prezentację na ten temat wygłosił prezes fundacji Adam Hok.

Założenia strategiczne związane z procesem aplikacyjnym do funduszy w nowej perspektywie na lata 2014-2020 przedstawił Tomasz Zalewski z Katedry Turystyki i Rekreacji Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przedstawicielki Banku Pekao S.A. Ewa Miklasz i Agnieszka Dąbrowska zaprezentowały produkty finansowe wspomagające procesy realizacji projektów, natomiast stronę prawną utworzenia klastra turystycznego omówił radca prawny Bartosz Stawarski.

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania i wątpliwości uczestników oraz propozycje współpracy.

Wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora turystycznego i nawiązaniem współpracy poprzez utworzenie klastra, zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca 2015 r. w Moryniu w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym SZAFIR. Deklaracje udziału prosimy zgłaszać telefonicznie pod nr 91 404 50 00 w. 221 do dnia 17 czerwca.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony