Gmina Mieszkowice w tym roku postanowiła wzmocnić swój potencjał turystyczny. Samorząd skorzystał tutaj ze środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina dostała pieniądze na nowe schody prowadzące do obelisku upamiętniającego pierwszy słup graniczny nad Odrą w Czelinie. Do tego zrobią tam oświetlenie otoczenia pomnika. Staną tam też tablice poświęcone m.in. wykopaliskom archeologicznym. Inwestycja będzie kosztowała 700 tys. zł. 


Z PROW gmina dostanie 400 tys. zł. Natomiast w parku w Troszynie wykonane zostaną ścieżki spacerowe zgodnie z ich historycznym układem.

Postawi się nowe ławki oraz nasadzi wieloletnie rośliny oraz krzewy.  Wszystko to w ramach realizacji projektu „Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie”.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony