Miłośnicy dwóch kółek mogą skorzystać 27 maja z propozycji bańskich cyklistów. Zapraszają oni na na VI Rajd Rowerowy Szlakiem Joannitów. Początek rajdu na placu przed Urzędem Gminy o godz. 10. Metę rajdu zaplanowano na boisku przy Zespole Szkół w Baniach ok. godz. 14-15. Więcej informacji o imprezie poniżej.

Symbolem joannitów (z lewej strony) jest biały krzyż maltański, który znajduje się także w herbie Bań. 

Warunki uczestnictwa

Do udziału w rajdzie zapraszamy wszystkich chętnych. Udział w rajdzie jest bezpłatny.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24 maja 2012 r.:

-dzieci i młodzież szkolna w Zespole Szkół - Małgorzata Stachniuk, tel.692 247 446

-dzieci z opiekunami - Agnieszka Ziętara, tel.727 665 850

-dorośli i pozostali chętni - Grażyna Śliwowska, tel.502 485 063 lub MCTKiS, tel. 091 416 63 66

Świadczenia

-znaczek z logo rajdu,

-okolicznościowa naklejka,

-konkursy z nagrodami,

-ognisko i posiłek turystyczny.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:

-zasad Karty Turysty,

-przepisów ruchu drogowego,

-przepisów o ochronie przyrody i ochronie środowiska,

-przepisów ppoż.,

-ubezpieczenie się na czas trwania rajdu – we własnym zakresie,

-osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

Trasy rowerowe

I Trasa: dla najmłodszych,  ok. 15 km: Banie, Karpniki, Swobnica, Banie – prowadząca Agnieszka Ziętara.

II Trasa: dla Zespołu Szkół,  ok. 27 km: Banie,  Dłużyna ,Piaseczno, Górnowo, Swobnica, Banie – prowadzący Ireneusz Stachniuk, Marian Świst

III Trasa: dla dorosłych, długość ok. 36 km: Banie,  Młyny w Lubanowie, Baniewicach, Leśniczówka Grzybno, Swobnica, Banie – prowadząca

Grażyna Śliwowska.

Organizatorzy:

-Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej „BIAŁOSTROŃ”

-Międzynarodowe Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach

-PTTK „DŁUŻACY”

-Zespół Szkół w Baniach

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony