W sobotę 13 października zakończył się XVII cykl Gryfińskich Rajdów Rowerowych, którego celem było przybliżenie ich uczestnikom wiedzy o gminach sąsiadujących z gryfińską gminą. Impulsem do takiej tematyki rajdów było powstanie w tym roku Organizacji Turystycznej Doliny Dolnej Odry ze wstępnym akcesem Gmin Banie, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Widuchowa.

Poza ogólnymi informacjami o gminach zwrócono uwagę na walory turystyczne i stworzoną lub powstającą w nich infrastrukturę turystyczną, w tym w szczególności ścieżki i trasy rowerowe. Łącznie od 14 kwietnia odbyło się 11 rajdów, których uczestniczyło każdorazowo od 50 do 100 rowerzystów. Uczestnicy rajdów wzięli m.in. udział w Święcie Cyklistów w Szczecinie, otwarciu ścieżki rowerowej w gminie Kołbaskowo i gminie Banie. Prawie w każdym rajdzie można było wybrać sobie jedną z trzech tras (podstawowa, zaawansowana, skrócona). Do przejechania w każdym rajdzie było od 20 do 35 km. Komandorem rajdów był Andrzej Urbański a głównymi organizatorami - Gmina Gryfino, MOS w Gryfinie i MKS Hermes w Gryfinie.

W końcowym losowaniu nagród, którego warunkiem było ukończenie co najmniej 6 rajdów, wzięło udział 60 rowerzystów. Dzięki sponsorom (Powiat Gryfiński, PUK Sp. z o.o. w Gryfinie, Oddział Banku BGŻ w Gryfinie, Społem PSS w Gryfinie, GTBS Sp. z o.o. w Gryfinie, SBS Stacja obsługi Samochodów - Waldemar Biały, FHU Auto Mobil – Dariusz Paszkowiak, Firma Księgarska – Ireneusz Sochaj oraz Biżuteria s.c. – Jerzy i Rafał Stawiccy) wszyscy wylosowali nagrodę. Nagrodę główną - dwa rowery ufundowane przez Powiat Gryfiński, wylosowali: Dawid Andruszkiewicz z Gryfina i Marek Urbaniak ze Szczecina.źródło: MOS Gryfino

 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony