W trakcie uroczystości 50-lecia WOPR Województwa Zachodniopomorskiego i ogólnopolskiej konferencji „Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych" Gmina Moryń wyróżniona została za dobre praktyki w bezpieczeństwie wodnym

W trakcie  50-lecia WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Szczecinie w dniu 29 października  i podsumowaniu akcji„Bezpieczne Kąpieliska i czyste środowisko wodne 2012” – analiza stanu bezpieczeństwa wodnego w województwie zachodniopomorskim Gmina Moryń została wyróżniona za realizację działań podnoszącym bezpieczeństwo wodne i atrakcyjność wypoczynku osób i turystów na kąpielisku Moryń.

W Raporcie 2012  - stan bezpieczeństwa wodnego 2012 Województwo Zachodniopomorskie  kąpielisko śródlądowe Moryń utrzymało wysoki standard organizacji i bezpieczeństwa. Przełożyło się na utrzymanie czterech gwiazdek bezpieczeństwa kąpieliska, które będzie miało kąpielisko w sezonie letnim 2013. – jedyne kąpielisko w powiecie gryfińskim w sezonach letnich 2011, 2012.

W trakcie 50-lecia WOPR WZ odbyła się również ogólnopolska konferencja „Nowoczesne zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach wodnych", w takcie której na przykładzie Gminy Moryń zaprezentowano dobre praktyki w dziedzinie budowy elementów systemu bezpieczeństwa wodnego regionu.

Gmina Moryń w okresie 5 lat zrealizowała ze środków unijnych i budżetowych szereg inwestycji i działań organizacyjnych związanych stworzeniem bezpiecznego i przyjaznego wypoczynkowi kąpieliska (budowa pomostu cumowniczego, budowa obiektu kąpieliskowego, który wykorzystywany jest przez służby ratownictwa wodnego, usługi gastronomiczne, turystów sanitariaty – przebieralnie),  plac zabawa, ciągi komunikacyjne w ramach Geoparku, dostosowanie miejsca dla potrzeb osób niepełnosprawnych, hangar na łódź ratowniczą, pomost modułowy). Rozpoczęto szkolenie kadr ratownictwa wodnego w ramach Drużyny WOPR Moryń i planuje się rozwijane  tej formy działalności w oparciu o młodzież z terenu Gminy i południa powiatu gryfińskiego.

Pozyskano sprzęt ratowniczy, łódź motorową, przyczepę podłodziową, wyposażanie medyczne, oznakowanie, łączność ze środków: MSWiA, WOPR, WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Operatora PLUS. 

tekst: Mariusz Sikora

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony