Dobiegły końca prace budowlane dotyczące zadania pn. „Odnowa zabytkowego parku wiejskiego w Troszynie”. Koszty inwestycyjne zadania obejmowały roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, elementy zagospodarowania terenu oraz zieleń.

Wartość zadania wyniosła 277 229,72 zł brutto. Wykonawcą robót była firma DANKOM- Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola. Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Realizacja projektu umożliwiła aktywne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców wsi.Źródło: www.mieszkowice.pl

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony