Członkowie Stowarzyszenia Republika Międzyodrza rozpoczęli prace nad opracowaniem koncepcji utworzenia szlaków kajakowych oraz pieszo-rowerowych na Międzyodrzu. Nadrzędnym celem ich działań jest wyznaczenie miejsc, w których mają zostać udrożnione kanały i powstać szlaki tematyczne. Zwrócono również szczególną uwagę na odizolowanie i oznaczenie niektórych obszarów, które powinny być chronione. Pierwszym etapem prac był rekonesans po kanałach Międzyodrza odbywający się wspólnie z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ze Szczecina oraz Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Prace stowarzyszenia mają związek z przygotowaniami do dużego projektu wspomnianych wyżej instytucji, które to podejmują się realizacji zadań zagospodarowania obszaru Międzyodrza. Działania mają między innymi na celu odbudowę budowli hydrotechnicznych (około 30 wrót samoczynnych, śluz wałowych i przepustów), udrożnienie kanałów i sieci rowów, wzmocnienie brzegów oraz grobli okalających Międzyodrze i przystosowanie korony wałów pod ruch pieszy i rowerowy.

Jednym z głównych planów dotyczących turystyki na Międzyodrzu jest stworzenie pieszo-rowerowej ścieżki po wałach dookoła Międzyodrza (w części południowej od drogi Gryfino - Mescherin). Stowarzyszenie Republika Międzyodrza jest jedynym partnerem projektu z Gminy Gryfino. Koncepcja opracowywana jest społecznie.  
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony