Dzień Edukacji Narodowej w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński rozpoczyna się już 11 października br. w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie.

Do tej pory dyrektorzy wraz z nauczycielami przyjeżdżali do starostwa, tym razem starosta oraz członkowie Zarządu Powiatu odwiedzą wszystkie szkoły. Pierwsza uroczystość odbędzie się w Nowym Czarnowie, następna w Chojnie. W trakcie uroczystości dyrektorzy oraz nauczyciele otrzymają nagrody Starosty Gryfińskiego za wyróżniające wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Nagrody starosty w wysokości 2600,00 zł otrzymają nauczyciele:

  1. Beata Nietreba – SOS-W Chojna,
  2. Andrzej Krucewicz - SOS-W Chojna,
  3. Jerzy Surdacki – wicedyrektor ZSS w Nowym Czarnowie,
  4. Arkadiusz Jedynak  - ZSS w Nowym Czarnowie.

Dyrektorzy Edward Piotrowski i Małgorzata Wakuluk otrzymają pracownicze nagrody, które wyniosą 1750,00 zł brutto.

Miło nam poinformować, że Minister Edukacji Narodowej na wniosek Zarządu Powiatu przyznał nagrodę byłej dyrektor ZSS w Gryfinie - Teresie Narzekalak, a dwóch nauczycieli SOS-W tj. Andrzej Krucewicz i Piotr Czuto zostało wyróżnionych Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W poniedziałek 14 października br. uroczystości odbędę się w ZSP nr 1 w Chojnie i ZSP nr 2 w Gryfinie.

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony