W poniedziałek, 14 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie odbył się uroczysty apel poświęcony obchodom Dnia Edukacji Narodowej. Przygotowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną w Gryfinie,

spotkanie uświetniły swoją obecnością władze powiatu gryfińskiego, przedstawiciele CECHU Rzemiosł Różnych, a także przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń.Uroczysty apel był okazją do nagrodzenia wyróżniających się pracowników obu jednostek. Z rąk Wojciecha Konarskiego, Starosty Gryfińskiego nagrody odebrała trójka nauczycieli tj. Ewa Dudar, Maciej Puzik - ZSP nr 2 w Gryfinie oraz Krystyna Kwiatkowska z PP-P w Gryfinie. Nagrodę pracowniczą otrzymała dyrektor poradni Jolanta Majewska.


Nagrody wręczyły również swoim pracownikom obie panie dyrektor Joanna Mendrygał oraz Jolanta Majewska.
Nauczyciele mianowani z ZSP nr 2 w Gryfinie:  Katarzyna Korczyńska, Maciej Puzik, Marcin Para, Bartosz Mężyński oraz pedagog z PP-P w Gryfinie Anna Dudek, po odczytaniu roty przez starostę złożyli uroczyste ślubowanie.
Na zakończenie swoje zdolności artystyczne zaprezentowały dzieci z Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały oraz młodzież z ZSP nr 2 w Gryfinie.
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony