23 października 2013 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie dotyczące objęcia przez Akademię Obrony Narodowej patronatem klas mundurowych w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie. Z ramienia Akademii Obrony Narodowej porozumienie zostało podpisane przez prorektor ds. studenckich dr Anetę Nowakowską-Krystman oraz dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk dr hab. inż. Macieja Marszałka. W imieniu dyrektora ZSP nr 1 w Chojnie Adriany Salamończyk porozumienie podpisał mgr Marek Bednarz, szkolny koordynator współpracy z AON i 5. Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie.

W  uroczystości uczestniczyła również prodziekan ds. studenckich Marlena Karnowska-Werner i pełnomocnik do kontaktu z klasami mundurowymi mgr Marzena Żakowska.

Patronat zakłada  korzystanie uczniów ZSP nr 1 w Chojnie z zasobów intelektualnych AON, współudział pracowników AON w opracowywaniu programu nauczania dla klas mundurowych. Uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, seminariach i forach dyskusyjnych organizowanych przez Akademię. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów lub studentów w siedzibie uczelni lub w ZSP nr 1 w Chojnie. Uczniowie mogą również uczestniczyć w projektach, biwakach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez AON. Porozumienie ma celu pogłębienie wiedzy uczniów w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz nowoczesnej wiedzy niosącej ze sobą umiejętności efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, osiągania zamierzonych celów oraz skutecznego komunikowania się i współpracy z innymi zarówno w obszarze regionalnym, jak i międzynarodowym. Wspólne działania w ramach porozumienia mają przyczynić się do kontynuowania przez uczniów klas mundurowych ZSP nr 1 w Chojnie nauki na kierunkach oferowanych przez Akademię Obrony Narodowej.

ZSP nr 1 w Chojnie od kilku lat bardzo aktywnie współpracuje w ramach umów patronackich z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, 5. Pułkiem Inżynieryjnym w Szczecinie oraz Uniwersytetem Szczecińskim, wzbogacając proces edukacji o zajęcia prowadzone w systemie innym niż  klasowo-lekcyjny. 

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony