Grupa 20 uczniów technikum zawodowego, kształcących się w zawodzie technik elektryk  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie wzięła udział w tygodniowych praktykach, które odbyły się we wrocławskiej firmie Sonel, jednym z największych producentów przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji w Polsce.

 

Ta wyjątkowo wartościowa lekcja zajęć praktycznych w firmie, która skutecznie od lat dba o bardzo wysoki poziom produkowanego sprzętu mogła się odbyć dzięki udziałowi ZSP nr 2 w Gryfinie, na zasadzie partnerstwa ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr z siedzibą w Szczecinie, w projekcie  "Nowoczesna szkoła zawodowa – wsparcie uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji", realizowanym w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W trakcie tygodniowego pobytu we Wrocławiu uczniowie wraz z opiekunami, nie tylko uczestniczyli w codziennych zajęciach na terenie firmy Sonel, zwiedzili również najbardziej charakterystyczne miejsca w stolicy Dolnego Śląska.
info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony